Follow
Piotr Siuda
Title
Cited by
Cited by
Year
Kultury prosumpcji. O niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów
P Siuda
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012
86*2012
Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni
P Siuda
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010
83*2010
Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym
P Siuda
Oblicza Internetu, Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, 179-186, 2006
562006
Mechanizmy kultury prosumpcji, czyli fani i ich globalne zróżnicowanie
P Siuda
Studia Socjologiczne 4, 109-132, 2012
462012
Mapping Digital Religion: Exploring the Need for New Typologies
P Siuda
Religions 12 (6), 1-14, 2021
422021
Wpływ Internetu na rozwój fandomów, czyli o tym, jak elektroniczna sieć rozwija i popularyzuje społeczności fanów
P Siuda
Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, 239-256, 2008
412008
Ankieta internetowa: zalety i wady–rekapitulacja
P Siuda
Metody badań online, 28-81, 2016
40*2016
Dzieci sieci–kompetencje komunikacyjne najmłodszych: Raport z badań
P Siuda, G Stunża
Instytut Kultury Miejskiej, 2012
39*2012
Dzieci sieci 2.0. Kompetencje komunikacyjne młodych
P Siuda, GD Stużna, AJ Dąbrowska, M Klimowicz, E Kulczycki, ...
Instytut Kultury Miejskiej, 2013
36*2013
Fanfiction–przejaw medialnych fandomów
P Siuda
Człowiek a media. Obserwacje–wizje–obawy, 143-157, 2007
31*2007
From deviation to mainstream–evolution of fan studies
P Siuda
Studia Medioznawcze 3, 2010
292010
Natives and tourists of prosumer capitalism: On the varied pro-prosumer activities of producers exemplified in the Polish pop culture industry
P Siuda, M Troszynski
International Journal of Cultural Studies 20 (5), 545-563, 2017
282017
Od dewiacji do głównego nurtu–ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów
P Siuda
Studia Medioznawcze 3, 87-99, 2010
28*2010
Prowadzenie badań w Internecie–podstawowe problemy etyczne
P Siuda
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4, 187-202, 2010
242010
Fani jako specyficzna subkultura konsumpcji. Pomiędzy fanatyczną konsumpcją a oporem przeciwko konsumeryzmowi
P Siuda
„Czas ukoi nas?”. Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie …, 2008
21*2008
Kryteria wspólnotowości w Internecie
P Siuda
Kultura i Edukacja 4, 21-37, 2009
19*2009
Big Data i CAQDAS a procedury badawcze w polu socjologii jakościowej
M Brosz, G Bryda, P Siuda
Przegląd Socjologii Jakościowej 13, 6-23, 2017
172017
Information and media literacy of Polish children according to the results of “Children of the Net” and “Children of the Net 2.0” Studies
EA Rozkosz, P Siuda, GD Stunża, AJ Dąbrowska, M Klimowicz, ...
Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st …, 2014
16*2014
Jednostkowe aspekty bycia fanem, czyli w stronę nowego paradygmatu fan studies
P Siuda
Kultura i Edukacja 4, 74-94, 2010
16*2010
Eksperyment w Internecie–nowa metoda badań w naukach społecznych
P Siuda
Studia Medioznawcze 3, 152-168, 2009
162009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20