Лариса Божок
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Пробіотичні препарати для профілактики і лікування хвороб та стимуляції росту сільськогосподарських тварин і птиці
СВ Дерев’янко, ГМ Дяченко, ЛВ Божок, ОІ Прокопенко
Ветеренарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.–Харків: ІЕКВМ УААН, 819-822, 2004
142004
Ефективність пробіотичного препарату БПС-44
СВ Дерев’янко, ГМ Дяченко, ЛВ Божок, ОІ Прокопенко, ...
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2005
62005
вплив пробіотика БПС-44 на стан антиоксидантної системи організму коропа
ВО Агеєв, ОС Смольський, ТМ Смольська, СВ Дерев’янко, ЛВ Божок
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2006
32006
Пробіотичні препарати у силосуванні зелених кормів
СП Чумаченко, НМ Федак, НО Кравченко, ЛВ Божок
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 222-232, 2014
22014
Пробіотичні препарати у силосуванні зелених кормів
СП Чумаченко, НМ Федак, НО Кравченко, ЛВ Божок
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 222-232, 2014
22014
Вплив пробіотичних препаратів БПС‑44 та БПС‑Л на окисно-відновну рівновагу у крові телят
ВО Агеєв, ГМ Дяченко, СВ Дерев’янко, ЛВ Божок
Мікробіологічний журнал, 24-28, 2010
22010
Вплив пробіотичних препаратів БПС-44 та БПС-Л на вміст імунних білків крові сільськогосподарських тварин/[Агеєв ВО, Дерев’янко СВ, Дяченко ГМ та ін.]
ВО Агеєв
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2007
22007
Якість та аеробна стабільність ферментованого плющеного зерна кукурудзи за сумісної інтродукції пробіотичних штамів молочнокислих бактерій та представників Bacillus subtilis
МГ Передерій, НО Кравченко, ЛВ Божок, ОМ Дмитрук
Сільськогосподарська мікробіологія, 62-70, 2019
12019
СПРЯМОВАНІСТЬ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНСЕРВОВАНОМУ ПЛЮЩЕНОМУ ЗЕРНІ КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ БАКТЕРІЙ BACILLUS SUBTILIS
М Передерій, Н Кравченко, Л Божок, О Дмитрук
Сільськогосподарська мікробіологія 28, 77-85, 2018
12018
Особливості кишкового мікробоценозу молодняку кролів за різних типів годівлі
ЮМ Похилько, НО Кравченко, ЛВ Божок, ВО Агеєв, ОМ Дмитрук
Сільськогосподарська мікробіологія, 48-52, 2015
12015
Influence of prebiotics on the biological activity of lactic acid bacteria
НО Кравченко, ОМ Дмитрук, ЛВ Божок, ВО Агеєв, ОВ Головач
Сільськогосподарська мікробіологія 20, 54-59, 2014
12014
Вплив пребіотиків на біологічну активність молочнокислих бактерій
НО Кравченко, ОМ Дмитрук, ЛВ Божок, ВО Агеєв, ОВ Головач
Сільськогосподарська мікробіологія, 54-59, 2014
12014
ПРОБІОТИЧНІ ШТАМИ БАКТЕРІЙ–МОДУЛЯТОРИ ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТВАРИН
ВО Агеєв, СВ Дерев’янко, ГМ Дяченко, ЛВ Божок, ОІ Прокопенко
Агроекологічний журнал, 64-68, 2011
12011
Вплив препарату БПС-Л на якість та збереженість силосованих кормів
ЛВ Божок
Корми і кормовиробництво, 281-285, 2010
12010
Застосування мікробнх препаратів при консервуванні різних видів кормів
СВ Дерев’янко, ВІ Сорока, ГМ Дяченко, ЛВ Божок
Сільськогосподарська мікробіологія, 2009
12009
Властивості штамів мікроорганізмів Lactobacillus plantarum L5 і Bacillus subtilis B3 та перспективи їх застосування у тваринництві
ВІ Сорока, ЛВ Божок, СВ Дерев’янко, ГМ Дяченко, ОІ Прокопенко, ...
Сільськогосподарська мікробіологія, 2009
12009
QUALITY AND AEROBIC STABILITY OF FERMENTED ROLLED CORN GRAIN IN UNDER COMBINED INTRODUCTION OF PROBIOTIC STRAINS OF LACTIC ACID BACTERIA AND REPRESENTATIVES OF BACILLUS SUBTILIS
МГ Передерій, НО Кравченко, ЛВ Божок, ОМ Дмитрук
Сільськогосподарська мікробіологія 29, 62-70, 2019
2019
TRENDS OF MICROBIOLOGICAL PROCESSES IN PRESERVED CORN ROLLED GRAIN UNDER THE INFLUENCE OF BACILLUS SUBTILIS
МГ Передерій, НО Кравченко, ЛВ Божок, ОМ Дмитрук
Сільськогосподарська мікробіологія 28, 77-85, 2018
2018
TRENDS OF MICROBIOLOGICAL PROCESSES IN PRESERVED CORN ROLLED GRAIN UNDER THE INFLUENCE OF BACILLUS SUBTILIS
MH Perederii, NO Kravchenko, LV Bozhok, OM Dmytruk
2018
FEATURES OF YOUNG RABBITS INTESTINAL MICROBIOCENOSIS UNDER DIFFERENT FEEDING SYSTEMS
ЮМ Похилько, НО Кравченко, ЛВ Божок, ВО Агеєв, ОМ Дмитрук
Сільськогосподарська мікробіологія 22, 48-52, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20