Obserwuj
Tomasz Stefaniuk
Tomasz Stefaniuk
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Zweryfikowany adres z uph.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Komunikacja w zespole wirtualnym
T Stefaniuk
Difin, 2014
192014
Zarządzanie wiedzą w zespole wirtualnym jako istotny czynnik jego skutecznej pracy: Knowledge management in virtual team as an important factor of their effectiveness work
B Mikuła, T Stefaniuk
Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 24 (97), 101-111, 2013
72013
Specyfika zespołów wirtualnych
T Stefaniuk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaniastycznego w Siedlcach …, 2010
52010
Model partnerstwa uczelni wyższych z podmiotami otoczenia konkurencyjnego The model of the partnerships between universities and entities of their competitive environment
T Stefaniuk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria …, 2014
42014
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji w zespołach wirtualnych
T Stefaniuk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria …, 2016
22016
Wykorzystanie zespołów wirtualnych w procesie uczenia się organizacji
B Mikuła, T Stefaniuk
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 109-124, 2013
22013
Zarządzanie informacją
T Stefaniuk
Zarządzanie w przedsiębiorstwie: środowisko, procesy, systemy, zasoby, 2017
2017
Koncepcje zarządzania zorientowane na współdziałanie i wspomagające je narzędzia informatyczne
RN Milena Ratajczak-Mrozek, Anna Iwona Adamik, Marta Najda-Janoszka, Piotr ...
2016
Skuteczność komunikowania się w zespołach wirtualnych
T Stefaniuk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 885 (09), 165-174, 2012
2012
Koncepcja projektowania systemu komunikacji w zespołach wirtualnych
T Stefaniuk
2012
Skuteczność pracy w zespole wirtualnym oraz jej pomiar
T Stefaniuk
Nauka i Gospodarka, 44-52, 2010
2010
Specyfikacja procesu komunikacji w zespole wirtualnym
T Stefaniuk
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie, 2009
2009
Specyfika procesu komunikacji w zespole wirtualnym
T Stefaniuk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaniastycznego w Siedlcach …, 2009
2009
Usprawnianie zarządzania logistyką przedsiębiorstwa
M Kulisz, P Sienica, B Bartosik, S Dworecki, O Rytel, J Berny, T Stefaniuk
Monografie. Akademia Podlaska w Siedlcach, 2008
2008
Komunikacja w zespole wirtualnym
T Stefaniuk
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 419-427, 2008
2008
E-learning w procesie dydaktycznym. Opinie nauczycieli akademickich i studentów kierunku zarządzanie i marketing Akademii Podlaskiej w Siedlcach
A Wlodarski, D Chalimoniuk, T Stefaniuk
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie, 2007
2007
Człowiek jako najważniejszy podmiot i przedmiot systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w gospodarce opartej na wiedzy
T Stefaniuk
Praca zbiorowa pod redakcją Bogusza Mikuły, 23, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–17