Ryszard Zięba
Ryszard Zięba
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawskih
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje-struktury-funkcjonowanie (Rozdział 1.)
R Zięba
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004
2982004
Bezpieczeństwo miedzynarodowe po zimnej wojnie [wstęp]
R Zięba
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008
1282008
Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych
R Zięba
Sprawy międzynarodowe 10, 50, 1989
1231989
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczństwa Unii Europejskiej
R Zięba
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007
1202007
O tożsamości nauk o bezpieczeństwie
R Zięba
Akademia Obrony Narodowej, 2012
1032012
Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych
R Zięba
Scholar, 2003
882003
Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie
R Zięba
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010
852010
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku
DB Bobrow, E Haliżak, R Zięba
Scholar, 1997
671997
Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych,[w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red
R Zięba
DB Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa, 1997
611997
Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej
R Zięba
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
532013
Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego
R Zięba
Stosunki Międzynarodowe 50 (2), 13-40, 2014
452014
Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony: koncepcja, struktura, funkcjonowanie
R Zięba
Scholar, 2000
402000
Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych
R Zięba
W: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, DB Bobrow, E …, 1997
381997
Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski
R Zięba, J Zając
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
332010
Polska w stosunkach miedzynarodowych 1945-1989
J Zajac, R Zieba
Marszalek, 2009
322009
Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa
R Zięba
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005
322005
Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony
R Zięba
Wydawn. Sejmowe, 2005
302005
Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych,[w:] Bobrow DB, Haliżak E., Zięba R.(red.)
R Zięba
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, 1997
281997
Nowy regionalizm» w Europie a Polska.«
R Zięba
Sprawy Międzynarodowe 45 (1-2), 25-44, 1992
281992
Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego
R Zięba
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, 15-38, 2008
252008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20