Obserwuj
Anna Guzy
Anna Guzy
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Uczniowskie zmagania ze słowem. O pisaniu dłuższej formy wypowiedzi na różnych poziomach nauczania
A Guzy, B Niesporek-Szamburska
72013
Diagnoza emisji głosu z wykorzystaniem wywiadu ustrukturyzowanego–implikacje praktyczne
A Guzy
Logopaedica Lodziensia, 79-91, 2019
62019
Poloniści wobec zmian klimatu
A Guzy, M Ochwat
Raport z badań ankietowych. Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją …, 2021
52021
Syndrom wypalenia zawodowego wśród nauczycieli w kontekście doświadczanych przez nich trudności głosowych
A Guzy
Logopedia Silesiana, 1-26, 2020
32020
Jakość emisji głosu przyszłych nauczycieli
A Guzy
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
32014
Czy możliwe jest kształtowanie postaw proklimatycznych na lekcjach języka polskiego? Wyniki badań ankietowych
A Guzy, M Ochwat
Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 31, 1-22, 2022
22022
Voice emission diagnosis using a structured interview: practical implications
A Guzy
Logopaedica Lodziensia 3 (3), 79-91, 2019
22019
Wybrane czynniki psychospołeczne a występowanie trudności głosowych wśród nauczycieli
A Guzy
Logopedia Silesiana 8, 274-297, 2019
22019
Dziecięce wyobrażenia paidii
A Guzy
Paidia i Literatura, 41-53, 2019
22019
Diagnozowanie problemów emisji głosu
A Guzy
22012
Kompetencja językowa uczniów a wyobraźnia i orientacja przestrzenna
A Guzy
Katowice: Uniwersytet Śląski, 2011
22011
Selected aspects of psychological flexibility and experiencing the occupational burnout syndrome among speech therapists
A Guzy
Logopedia Silesiana 1 (10), 1-43, 2021
12021
W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji nauczycieli
A Guzy, M Ochwat
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
12014
Rozumienie paradoksu wśród uczniów szkoły podstawowej
A Guzy, M Ochwat
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam …, 2013
12013
Kompetencja tekstotwórcza a wyobraźnia i orientacja przestrzenna uczniów klas III
A Guzy
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010
12010
Diagnoza emisji głosu z wykorzystaniem wywiadu ustrukturyzowanego
A Guzy
2024
Health behaviors and the experience of vocal difficulties among students and teachers
A Guzy
Logopedia Silesiana 11 (2), 2022
2022
Health behaviors and the experience of vocal difficulties among students and teachers/Zachowania zdrowotne a doświadczanie trudności głosowych wśród studentów i nauczycieli
A Guzy
Logopedia Silesiana 2 (11), 1-38, 2022
2022
Zachowania zdrowotne a doświadczanie trudności głosowych wśród studentów i nauczycieli
AM Guzy
Logopedia Silesiana 11 (2), 2022
2022
Wybrane aspekty elastyczności psychologicznej a doświadczanie syndromu wypalenia zawodowego wśród logopedów
A Guzy
Logopedia Silesiana 10 (1), 1-43, 2021
2021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20