Paula Razin
Paula Razin
Verified email at its.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Analiza efektów oddziaływania symulatora na powstawanie choroby symulatorowej w badaniach kierowców
M Kruszewski, P Razin, M Niezgoda, E Smoczyńska, T Kamiński
Systemy Logistyczne Wojsk, 188-201, 2016
82016
Miejsca obsługi podróżnych w aspekcie przewozu towarów niebezpiecznych
P Razin, M Kruszewski, T Kamiński
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17, 2016
52016
Model oceny dodatkowego obciążenia poznawczego u kierowcy na podstawie badań z wykorzystaniem symulatora jazdy
M Kruszewski, P Razin, M Niezgoda, M Nader
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej-Transport 118, 155-166, 2017
42017
The impact of the interfaces of the driving automation system on a driver with regard to road traffic safety
P Razin, A Matysiak, M Kruszewski, M Niezgoda
MATEC Web of Conferences 231, 04011, 2018
22018
Wybrane metody detekcji stanów zmęczenia u osób kierujących pojazdami
P Razin, M Kruszewski, M Niezgoda, T Kamiński
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 291--302, 2016
22016
Koncepcja oceny przejęcia kontroli sterowania przez kierowcę w pojazdach z warunkową autonomizacją
P Razin, I Grabarek
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej–Transport 121, 319-327, 2018
12018
Analysis of the advancements in real-life performance of highly automated vehicles' with regard to the road traffic safety
A Matysiak, P Razin
MATEC Web of Conferences 231, 05003, 2018
12018
Preferencje kierowców w wyborze Miejsc Obsługi Podróżnych
P Razin, M Kruszewski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2017
12017
Subjective Assessment of the Process of Taking Over Vehicle Control with Conditional Autonomy
P Razin, I Grabarek
International Scientific Conference Transport of the 21st Century, 374-380, 2019
2019
Problemy parkowania na miejscach obsługi podróżnych w Polsce–wyniki badań na wybranych parkingach przy drodze A4
M Kruszewski, P Razin
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2019
2019
Wdrażanie miejskich systemów ITS
T Kamiński, M Niezgoda, P Razin, A Świderski, P Filipek
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2018
2018
Koncepcja oceny wpływu inteligentnych systemów transportowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego i efektywność ruchu z użyciem wysokiej klasy symulatorów jazdy
M Pędzierska, T Kamiński, K Gąsiorek, E Szmidt, P Razin
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
2017
Zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego z wykorzystaniem systemu just-in-time
P Razin, M Nieradka
Systemy Logistyczne Wojsk, 163-174, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13