Obserwuj
Józef Orczyk
Józef Orczyk
profesor WSB Poznań
Zweryfikowany adres z wsb.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polityka społeczna: uwarunkowania i cele
J Orczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
922012
Polityka społeczna
J Orczyk
Uwarunkowania i cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań …, 2005
902005
Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji
J Orczyk
Zarządzanie zasobami ludzkimi, 19-32, 2009
712009
Indywidualizacja i elastyczność: nowa cywilizacja pracy?
J Orczyk
Polityka Społeczna 521 (8), 3-9, 2017
112017
Zarys metodyki pracy umysłowej
J Orczyk
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
111981
Zmiany w pracy a przekształcenia w edukacji
J Orczyk
Edukacja ekonomistów i menedżerów 38 (4), 131-142, 2015
92015
Ekonomia społeczna a polityka społeczna, w: M
J Orczyk
Frączak, J. Hausner, S. Mazur (red.), Wokół ekonomii społecznej, Uniwersytet …, 2012
92012
Polityka społeczna-kontynuacja i zmiana
J Orczyk, B Balcerzak-Paradowska, M Szylko-Skoczny, C Żołędowski
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012
92012
Sens pracy a jakość kapitału ludzkiego,[w:] A. Pocztowski (red.)
J Orczyk
W kierunku jakości kapitału ludzkiego, 2007
92007
Postęp cywilizacyjny a praca, w: Przyszłość pracy w XXI wieku, Red
J Orczyk
Borkowska S. i in., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 2005
92005
Ekonomiczna interpretacja procesu kształcenia
J Orczyk
Kwartalnik Pedagogiczny, 1985
91985
Rozwój usług a zmiany stosunków pracy
J Orczyk
Polityka Społeczna, 1-6, 2007
82007
Nadwyżka wykształcenia–kłopot czy korzyść?,[w:] Kryńska E.(red.)
J Orczyk
Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian, 2006
82006
Procesy poszukiwań i dopasowań na rynku pracy
D Buttler, J Orczyk, J Szambelańczyk
Laureaci Nagrody Nobla z ekonomii w, 121-133, 2010
72010
Zmiany zakresu pojęcia „praca” a zatrudnienie.[w:] Z
J Orczyk
Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach …, 2004
72004
Studia nad opłacalnością gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1929--1938
J Orczyk
Państwowe Wydawn. Naukowe, 1981
71981
Produkcja rolna Polski w latach wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935)
J Orczyk
71971
Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską
J Orczyk
Wydawn. AE, 2001
62001
Dylematy u progu transformacji pracy
J Orczyk
Ekonomista, 461-481, 2021
52021
Ekonomiczne przesłanki zmian w formach solidarności międzypokoleniowej. Casus opieki długoterminowej w Polsce
P Łuczak, J Orczyk
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2012
52012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20