Tadeusz Gałkowski
Tadeusz Gałkowski
Szkoła Wyższa Psychologii Spolecznej w Warszawie
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Temporal processing deficits in high‐functioning children with autism
E Szelag, J Kowalska, T Galkowski, E Pöppel
British Journal of psychology 95 (3), 269-282, 2004
1392004
Dziecko autystyczne w Ĺ› rodowisku rodzinnym i szkolnym
T GaĹ
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995
521995
Maska dobroczynności: deprecjacja społeczności głuchych
H Lane
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996
501996
The development of analogical reasoning in deaf children and their parents' communication mode
M Bandurski, T Gałkowski
Journal of deaf studies and deaf education 9 (2), 153-175, 2004
442004
Dzieci specjalnej troski: psychologiczne podstawy rehabilitacji dzieci opóźnionych umysłowo
T Gałkowski
Wiedza Powszechna, 1972
341972
Logopedia–pytania i odpowiedzi
T Gałkowski, G Jastrzębowska
Podręcznik akademicki 2, 2003
282003
Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu: aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne
O Périer
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
271992
Psychologia dziecka głuchego
T Gałkowski, I Kaiser-Grodecka, J Smoleńska
Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988
271988
Encyklopedyczny słownik rehabilitacji: praca zbiorowa
T Gałkowski, J Kiwerski
Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986
241986
Logopedia
T Gałkowski, G Jastrzębowska
Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1999
191999
Nowe podejście do niepełnosprawności
T Gałkowski
Uporządkowanie terminologiczne, 159-164, 1997
191997
Metody pedagogiki specjalnej
NG Haring, RL Schiefelbusch, J Radzicki, T Gałkowski
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
181981
Usprawnienie dziecka autystycznego w rodzinie
T Gałkowski
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1980
171980
Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących
M Świdziński, T Gałkowski
Polski Komitet Audiofonologii, 2003
162003
Nauczanie polskiego języka migowego jako obcego języka: Czy osoby słyszące mogą przyswoić język wizualny
P Tomaszewski, T Gałkowski, P Rosik
Czasopismo psychologiczne 8 (1), 7-20, 2002
152002
Przestrzenne i ruchowe komponenty komunikacji z dziećmi głuchymi
T Gałkowski
PKA, 1998
141998
Dziecko zagubione w rzeczywistości: historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach: fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna
A Brauner, F Brauner
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988
121988
Podstawy neurologopedii: podręcznik akademicki
T Gałkowski, E Szeląg, G Jastrzębowska
92005
Nowe podejście do niepełnosprawności. Uporządkowanie terminologiczne
T Gałkowski
Audiofonologia, 1997
91997
Autyzm wyzwaniem naszych czasów
T Gałkowski, A Gardziel, J Kruk-Lasocka, H Olechnowicz, J Grochowska, ...
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2000
82000
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20