Obserwuj
Tadeusz Gałkowski
Tadeusz Gałkowski
Szkoła Wyższa Psychologii Spolecznej w Warszawie
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Temporal processing deficits in high‐functioning children with autism
E Szelag, J Kowalska, T Galkowski, E Pöppel
British Journal of psychology 95 (3), 269-282, 2004
2112004
Dzieci specjalnej troski: psychologiczne podstawy rehabilitacji dzieci opóźnionych umysłowo
T Gałkowski
Wiedza Powszechna, 1972
731972
The development of analogical reasoning in deaf children and their parents' communication mode
M Bandurski, T Gałkowski
Journal of deaf studies and deaf education 9 (2), 153-175, 2004
612004
Logopedia: pytania i odpowiedzi: podręcznik akademicki
T Gałkowski, G Jastrzębowska, U Opolski
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001
602001
Psychologia dziecka głuchego
T Gałkowski, I Kaiser-Grodecka, J Smoleńska
Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988
481988
Usprawnienie dziecka autystycznego w rodzinie
T Gałkowski
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1980
421980
Nowe podejście do niepełnosprawności
T Gałkowski
Uporządkowanie terminologiczne, 159-164, 1997
391997
Encyklopedyczny słownik rehabilitacji: praca zbiorowa
T Gałkowski, J Kiwerski
Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986
381986
Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących
M Świdziński, T Gałkowski
Polski Komitet Audiofonologii, 2003
292003
Temporal information processing and its relation to executive functions in elderly individuals
K Nowak, A Dacewicz, K Broczek, M Kupisz-Urbanska, T Galkowski, ...
Frontiers in Psychology 7, 216977, 2016
252016
Podstawy neurologopedii: podręcznik akademicki
T Gałkowski, E Szeląg, G Jastrzębowska
242005
Metody pedagogiki specjalnej
NG Haring, RL Schiefelbusch, J Radzicki, T Gałkowski
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
241981
Nauczanie polskiego języka migowego jako obcego języka: Czy osoby słyszące mogą przyswoić język wizualny
P Tomaszewski, T Gałkowski, P Rosik
Czasopismo psychologiczne 8 (1), 7-20, 2002
192002
Przestrzenne i ruchowe komponenty komunikacji z dziećmi głuchymi
T Gałkowski
181998
Generational transfer of psychological resilience
KJ Regin, W Gadecka, PM Kowalski, IM Kowalski, T Gałkowski
Polish Annals of Medicine 23 (2), 102-107, 2016
152016
Echolalia u dzieci z autyzmem i jej rozwojowe uwarunkowania.„
T Gałkowski, M Wardyn
Audiofonologia 21, 147-177, 2002
122002
Autyzm wyzwaniem naszych czasów
T Gałkowski, A Gardziel, J Kruk-Lasocka, H Olechnowicz, J Grochowska, ...
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2000
122000
Ekologiczne podejście do rehabilitacji dzieci z wada słuchu.„
T Gałkowski
Biuletyn Audiofonologii 1 (1), 7-12, 1989
121989
Autyzm w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne
T Gałkowski
Kultura i Edukacja 2 (4), 85-102, 1993
111993
Psychologiczne i genetyczne komponenty charakteryzujące autystyczne spektrum zaburzeń
T Gałkowski, E Pisula
Kosmos 52 (2-3), 217-226, 2003
102003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20