Stanisław Bacior
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Metodyka waloryzacji i oceny krajobrazu
U Litwin, S Bacior, I Piech
Геодезія, картографія і аерофотознімання”, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie …, 2009
332009
Shape and size of parcels and transport costs as a mixed integer programming problem in optimization of land consolidation
S Harasimowicz, J Janus, S Bacior, J Gniadek
Computers and electronics in agriculture 140, 113-122, 2017
272017
Infrastructure development and its influence on agricultural land and regional sustainable development
S Bacior, B Prus
Ecological Informatics 44, 82-93, 2018
172018
Metoda oceny wpływu autostrady na wartość gruntów rolnych, dokładność oszacowania powierzchni użytków i klas gruntów
S Bacior, S Harasimowicz
Materiały Konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Inżynierii …, 2002
142002
The impact of motorway section under construction between the towns of Borek Mały and Boreczek on arable land
S Bacior
Infrastructure and ecology of rural areas. Polish Academy of Sciences …, 2010
122010
Considering the level of socio-economic development of rural areas in the context of infrastructural and traditional consolidations in Poland
M Dudzińska, S Bacior, B Prus
Land Use Policy 79, 759-773, 2018
112018
Harasimowicz S
S Bacior
Oddziaływanie autostrady na przydatność rolniczą gruntów i ich wartość na …, 2005
112005
Database inconsistency errors correction, on example of LPIS databases in Poland
M Zygmunt, M Siejka, M Ślusarski, Z Siejka, I Piech, S Bacior
Survey review 47 (343), 256-264, 2015
102015
Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka Borek Mały-Boreczek
S Bacior
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010
102010
Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka Brzozówka–Nowa Jastrząbka
S Bacior
Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11 (2), 5-14, 2012
92012
Oddziaływanie inwestycji liniowych na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A4 Żyraków-Paszczyna
S Bacior, I Piech
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 12 (1), 2013
72013
Badanie zmienności oddziaływania autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A1
S Bacior
Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 15 (4), 29-39, 2016
62016
Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka Cikowice-Bochnia
S Bacior, S Harasimowicz
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2006
62006
Referat „Uproszczony szacunek oddziaływania autostrady na wartość gruntów rolnych” wygłoszony na Wydziale Geodezji i Inżynierii Środowiska AGH
S Bacior
Sprawozdanie z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział w Krakowie, 183-185, 2001
62001
Ocena wpływu autostrady na zmniejszenie możliwości produkcyjnych gruntów rolnych
S Bacior, S Harasimowicz
ZN AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa 72 (365), 293-297, 2000
62000
Cartographic analysis of transformations of the spatial structure of lands of Podgórze in Kraków in Poland in the period of 1847-2016
W Przegon, S Bacior, K Sobolewska-Mikulska
Geodetski Vestnik 61 (2), 278-292, 2017
52017
Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A4 Tarnów-Rzeszów
S Bacior, I Piech, J Gniadek
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016
52016
Ocena zmian struktury przestrzennej gospodarstw rolnych spowodowanych prze-jęciem części gruntów pod pas autostrady na przykładzie autostrady A1
S Bacior
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013
42013
Wartościowanie struktur przestrzennych za pomocą wskaźników istotności terenu na przykładzie gminy Klucze w województwie małopolskim
U Litwin, S Bacior, I Piech
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2012
32012
Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A4 Bratkowice–Mrowla
S Bacior
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011
32011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20