Obserwuj
Justyna Maria Bugaj
Justyna Maria Bugaj
Akademia WSB
Zweryfikowany adres z wsb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Performance indicators in higher education quality management of learning and teaching: lessons from a benchlearning exercise of six European universities
G Barbato, J Bugaj, DFJ Campbell, R Cerbino, P Ciesielski, ...
Quality in Higher Education 28 (1), 82-105, 2022
162022
Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce
J Bugaj
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
162016
Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia
M Bugdol, J Bugaj, I Stańczyk
Wydawnictwo Continuo, 2012
142012
Identyfikacja kluczowych kompetencji w misji uczelni publicznych [Identification of key competencies in the missions of public higher educational institutions]
J Bugaj, M Szarucki
Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, 281-296, 2014
12*2014
Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje
J Bugaj
102013
Rezyliencja jako element modelu kompetencji menedżera do zarządzania kryzysem
J Bugaj, A Witek
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 9-19, 2022
92022
Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto
JM Bugaj, Z Godzwon, A Lis, R Rybkowski, M Pilch
NCBiR, Warszawa, 2012
82012
Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie
JM Bugaj, M Szarucki
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 133-145, 2018
62018
Prywatne korzyści z wyższego wykształcenia–analiza finansowa
JM Bugaj, R Rybkowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 855, 687-696, 2015
62015
Kluczowe kompetencje sprzedawcy: przypadek przedstawiciela medycznego
J Bugaj
Problemy Zarządzania 10 (1 (35)), 2012
62012
Diagnoza i kierunki zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z Listy 500: raport z badań
T Oleksyn, I Stańczyk, J Bugaj
Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2011
62011
A comprehensive review of research approaches in the energy sector: A management sciences perspective
M Szarucki, R Rybkowski, J Bugaj, K Bracio
Energies 15 (22), 8495, 2022
42022
Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce
J Bugaj, M Szarucki
Przegląd Organizacji, 7-14, 2019
42019
The use of international rankings in the formulation of a university's strategic goals: the Polish perspective
J Bugaj, R Rybkowski
Journal of Economics & Management, 2018
42018
Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej
J Bugaj, M Szarucki
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
42017
Budowanie proaktywnej strategii rozwoju uniwersytetu
JM Bugaj
Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 26-35, 2016
42016
Centrum doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich: przykłady praktyk niemieckich i polskich
J Bugaj
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2014
42014
Zarządzanie relacjami z klientem
J Bugaj
Organizacja i Kierowanie, 101-116, 2003
42003
Jakość kształcenia akademickiego (The Quality of academic education)
JM Bugaj, M Budzanowska-Drzewiecka
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022
3*2022
Rozwój kompetencji zawodowych pracowników medycznych
J Bugaj
Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia, 75, 2012
32012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20