Lucyna Domagała
Lucyna Domagała
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z pk.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Modification of properties of structural lightweight concrete with steel fibres
L Domagała
Journal of Civil Engineering and Management 17 (1), 36-44, 2011
832011
The effect of lightweight aggregate water absorption on the reduction of water-cement ratio in fresh concrete
L Domagała
Procedia Engineering 108, 206-213, 2015
402015
Problemy projektowania i wykonawstwa betonów lekkich z kruszyw spiekanych
L Domagała
Przegląd budowlany 76, 22-29, 2005
92005
Skurcz i pęcznienie lekkich betonów kruszywowych modyfikowanych fazą włóknistą
L Domagała
Czasopismo Techniczne. Budownictwo 105 (1-B), 21-40, 2008
82008
Konstrukcyjne lekkie betony kruszywowe
L Domagała
72014
The influence of porous aggregate on microstructure of the interfacial transition zone in lightweight concrete
L Domagała
Cement Wapno Beton 2, 101-114, 2011
62011
O przydatności krajowych kruszyw lekkich do betonów wysokich wytrzymałości
L Domagała
XVIII konferencja naukowo-techniczna, Jadwisin, 69-76, 2002
62002
Influence of high temperature on compressive strength of structural lightweight concrete
L Domagala, I Hager
Cement Wapno Beton 17 (3), 2012
52012
Lekkie betony kruszywowe wysokich wytrzymałości o właściwościach samozagęszczalnych
L Domagała, M Urban
Przegląd Budowlany 75, 35-39, 2004
52004
A study on the influence of concrete type and strength on the relationship between initial and stabilized secant moduli of elasticity
L Domagała
Solid State Phenomena 258, 566-569, 2017
42017
Wpływ kruszywa porowatego na mikrostrukturę strefy przejściowej w betonie lekkim
L Domagała
Cement Wapno Beton 16 (78, nr 2), 101-114, 2011
42011
The influence of alkali-resistant glass fibres on properties of fine-aggregate concretes
L Domagała, E Bizoń-Żabińska, K Kurzyniec
MATEC Web of Conferences 262, 06003, 2019
32019
Lightweight Aggregate Concrete as an Alternative for Dense Concrete in Post-Tensioned Concrete Slab
M Mieszczak, L Domagała
Materials Science Forum 926, 140-145, 2018
32018
Kruszywa spiekane do betonów–właściwości i zastosowanie
A Domagała
Kruszywa: produkcja-transport-zastosowanie, 2013
32013
Wpływ wysokiej temperatury na wytrzymałość na ściskanie konstrukcyjnych betonów lekkich
L Domagała, I Hager
Cement Wapno Beton 17 (79, nr 3), 138-143, 2012
32012
Wpływ rodzaju kruszywa grubego na właściwości mechaniczne betonów konstrukcyjnych
L Domagała
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria …, 2011
32011
Wpływ wstępnej wilgotności kruszyw lekkich na nasiąkliwość betonu
L Domagała
Cement Wapno Beton 15 (77, nr 3), 149-156, 2010
32010
Elasticity of lightweight aggregate concrete modified with steel fibers,"
L Domagała
Cement Wapno Beton, 2004
32004
Modern manufactured lightweight aggregates based on industrial wastes for insulating and structural applications
L Domagała, K Kurzyniec
22017
Lekkie betony konstrukcyjne–projektowanie, wykonywanie, właściwości
L Domagała
Przegląd Budowlany 87, 2016
22016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20