Follow
Paweł Wontorski
Paweł Wontorski
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Automatyczne prowadzenie pociągu–analiza wymagań
A Kochan, E Koper, P Wontorski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 121, 161-170, 2018
102018
Metoda automatyzacji projektowania infrastruktury komputerowego systemu sterowania ruchem kolejowym
P Wontorski
rozprawa doktorska, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2019
92019
Możliwości wdrożenia modelowania informacji o obiekcie (BIM) w projektowaniu urządzeń srk [w
P Wontorski, A Kochan
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 351-362, 2017
92017
Elektroniczny system obiegu dokumentacji projektowej urządzeń srk–wybrane zagadnienia
P Wontorski, A Kochan
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2018
62018
Komputerowe systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym: część 1: funkcje, elementy i układy
P Wontorski, A Kochan
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020
32020
Automatyzacja procesu projektowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym
A Kochan, P Wontorski
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2016
32016
Koncepcja zintegrowanego systemu transportu szynowego w Radomiu z tramwajami dwusystemowymi
P Wontorski
Przegląd Komunikacyjny 73, 2018
22018
Digital standard interfaces in railway traffic control systems
P Wontorski, M Dzierżak
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2020
12020
Wybrane zagadnienia zarządzania projektem w aspekcie automatyzacji projektowania urządzeń srk
P Wontorski, A Kochan
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2018
12018
Projektowanie zdecentralizowanych struktur komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym
P Wontorski, A Kochan
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2017
12017
Oprogramowanie BIM w projektowaniu systemów sterowania ruchem kolejowym–analiza porównawcza
P Wontorski, M Dzierżak, A Kochan
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2020
2020
Digital design of a railway traffic control system: purpose and scope of digitization
P Wontorski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2020
2020
Application of Graph Theory for Description of the Infrastructure of the Signalling System
P Wontorski, A Kochan
International Scientific Conference Transport of the 21st Century, 466-475, 2019
2019
The method of design automation for infrastructure of computer railway traffic control system
P Wontorski
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure, 2019
2019
Katalog rodzajów elementów i układów sterowania ruchem kolejowym
A Kochan, P Wontorski, E Koper
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2019
2019
Poziomy szczegółowości modelu (LOD) w projektowaniu infrastruktury sterowania ruchem kolejowym w technologii BIM
P Wontorski, A Kochan
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2019
2019
rmRailProtector 4.0–rodzina innowacyjnych produktów firmy Rail-Mil dla funkcjonalności ERTMS/ETCS L1
S Jasiński, M Maciejewski, P Wontorski, W Wychowanski
Przegląd Komunikacyjny 74, 2019
2019
Analiza wyboru sposobu prowadzenia ruchu na szlaku kolejowym o zadanych parametrach ruchowych
J Jarocki, P Wontorski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2018
2018
Badanie czasochłonności projektowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym
P Wontorski, A Kochan, A Więsek
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2017
2017
THE CONCEPT OF DESIGN AUTOMATION FOR RAILWAY TRAFFIC CONTROL DEVICES
PP Wontorski
Zakład Sterowania Ruchem, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20