Obserwuj
Jakub Staniszewski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Deadweight loss in environmental policy: The case of the European Union member states
B Czyżewski, A Matuszczak, J Polcyn, K Smędzik-Ambroży, ...
Journal of Cleaner Production 260, 121064, 2020
292020
Attempting to measure sustainable intensification of agriculture in countries of the European Union
J Staniszewski
Journal of Environmental Protection and Ecology 19 (2), 949-957, 2018
142018
Zastosowanie regresji panelowej dla oceny produktywności i dochodowości w rolnictwie krajów Unii Europejskiej po 2005 roku
A Czyzewski, J Staniszewski
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (3), 2016
132016
The impact of the subsidies on efficiency of different sized farms. Case study of the Common Agricultural Policy of the European Union
J Staniszewski, M Borychowski
Agricultural Economics 66 (8), 373-380, 2020
122020
Specyfika pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi w kontekście jej wsparcia ze środków UE
R Majewski, J Staniszewski, B Czyżewski
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 401-415, 2012
112012
Income or assets—what determines the approach to the environment among farmers in a region in Poland?
A Grzelak, J Staniszewski, M Borychowski
Sustainability 12 (12), 4917, 2020
102020
Dylematy operacjonalizacji paradygmatu zrównoważonego rozwoju rolnictwa z wykorzystaniem pojęcia ekoefektywności
A Czyzewski, J Staniszewski
Problemy Rolnictwa Światowego 18 (2), 2018
72018
Problemy pomiaru rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych wskaźników
M Borychowski, J Staniszewski, B Zagierski
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 28-43, 2016
72016
WPŁYW STRUKTUR WYTWÓRCZYCH NA ZRÓWNOWAŻONĄ INTENSYFIKACJĘ PRODUKCJI ROLNEJ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PO 2004 ROKU (IMPACT OF THE PRODUCTION STRUCTURES ON AGRICULTURE …
J Staniszewski
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 356 (3), 192-199, 2018
52018
Sustainable intensification of agriculture as the composition of economic productivity and environmental pressure measures.
A Czyżewski, J Staniszewski
Zeszyty Naukowe Szkoły Glównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie-Problemy …, 2018
52018
Spadek znaczenia renty gruntowej w długim okresie i jego konsekwencje
B Czyżewski, J Staniszewski
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo), 2015
52015
Doradztwo rolnicze, jako element instytucjonalnego otoczenia polskiej wsi
J Staniszewski
Roczniki Ekonomicze Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej Bydgoszczy, 266-276, 2014
52014
Contemporary agrarian question and alternative ways to its solution
A Czyżewski, J Staniszewski
Management 19 (1), 98-112, 2015
42015
Food management innovations for reducing food wastage–a systematic literature review
E Żmieńka, J Staniszewski
Management 24 (1), 2020
32020
Economic factors underpinning the structural genotypes of agriculture development in the European Union after 2004
J Staniszewski, A Czyżewski
Journal of Agribusiness and Rural Development 50 (4), 445–454-445–454, 2018
32018
Agricultural production factors structures in selected EU-15 countries and Poland. Similarities and differences
A Czyżewski, J Staniszewski
Journal of Agribusiness and Rural Development 44 (2), 295–304-295–304, 2017
32017
Efficiency of agricultural structures in" old" and" new" member states of the European Union in the years 2000-2013
J Staniszewski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (4), 2015
32015
Do Structures Matter in the Process of Sustainable Intensification? A Case Study of Agriculture in the European Union Countries
J Staniszewski, Ł Kryszak
Agriculture 12 (3), 334, 2022
22022
Measuring total factor productivity in agriculture: a bibliometric review
Ł Kryszak, K Świerczyńska, J Staniszewski
International Journal of Emerging Markets, 2021
22021
Rolnictwo Unii Europejskiej w procesie zrównoważonej intensyfikacji
J Staniszewski, A Czyżewski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
22019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20