Obserwuj
Eugeniusz Kwiatkowski
Eugeniusz Kwiatkowski
Profesor ekonomii, Uniwersytet Łódzki
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Bezrobocie: podstawy teoretyczne
E Kwiatkowski, WN PWN
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
7402007
Podstawy ekonomii
R Milewski, E Kwiatkowski, P Baranowski, J Działo, P Gajewski, ...
PWN, 2021
4542021
Elementarne zagadnienia ekonomii
M Belka, A Bogus, Z Borowska-Kwasik, A Jabłońska, C Józefiak, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
1932007
Podstawy wiedzy o rynku pracy
E Kryńska, E Kwiatkowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
1732013
Teoria trzech sektorów gospodarki: prezentacja i próba oceny
E Kwiatkowski
(No Title), 1980
1501980
Neoklasyczne teorie zatrudnienia: tradycja i współczesność
E Kwiatkowski
Państwowe Wydawn. Nauk., 1988
881988
Labour market flexibility and employment security: Poland
E Kwiatkowski, MW Socha, U Sztanderska
ILO, 2001
602001
Labour market flexibility and employment security: Poland
E Kwiatkowski, MW Socha, U Sztanderska
ILO, 2001
602001
Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
E Kryńska, E Kwiatkowski, H Zarychta
(No Title), 1998
541998
Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP
E Kwiatkowski, S Roszkowska, T Tokarski
Ekonomista, 39-68, 2004
532004
Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001
E Kwiatkowski, L Kucharski, T Tokarski
Ekonomista, 329-346, 2002
522002
Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy,[w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red
E Kwiatkowski
E. Kryńska, IPiSS, Warszawa, 2003
492003
The Polish labour market in transition
V Steiner, E Kwiatkowski
ZEW Discussion Papers, 1995
421995
Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość
E Kryńska, E Kwiatkowski
Polityka społeczna, 1-7, 2010
412010
Dysproporcje: rzecz o Polsce przeszłej i obecnej
E Kwiatkowski
(No Title), 1932
401932
Strukturalne determinanty naturalnej stopy bezrobocia
E Kwiatkowski
Bank i Kredyt 33, 11-12, 2002
382002
Efekty polityki państwa wobec rynku pracy w Polsce. Analiza na podstawie funkcji dostosowań
E Kwiatkowski, T Tokarski
Ekonomista, 345-372, 1997
371997
Jobless growth: a new challenge for the transition economy of Poland
M Wolnicki, E Kwiatkowski, R Piasecki
International Journal of Social Economics 33 (3), 192-206, 2006
362006
Dysproporcje
E Kwiatkowski
Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, 1989
341989
Problem regulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarki
E Kwiatkowski
Deregulacja polskiego rynku pracy, 17-28, 2003
332003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20