Włodzimierz Gruszczyński
Włodzimierz Gruszczyński
Profesor w Instytucie Języka Polskiego PAN
Verified email at swps.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Słownik gramatyczny języka polskiego: podstawy teoretyczne; instrukcja użytkowania
Z Saloni
Sowa, 2012
732012
Składnia grup liczebnikowych we współczesnym języku polskim
W Gruszczyński, Z Saloni
Studia gramatyczne 2, 17-42, 1978
451978
Fleksja rzeczowników pospolitych we współczesnej polszczyźnie pisanej
W Gruszczyński
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989
31*1989
Wokabularze ryskie na tle XVI-i XVII-wiecznej leksykografii polskiej
W Gruszczyński
Aspra, 2000
282000
Measuring Readability of Polish Texts: Baseline Experiments.
B Broda, B Niton, W Gruszczynski, M Ogrodniczuk
LREC, 573-580, 2014
272014
Słownik gramatyki języka polskiego
W Gruszczyński, J Bralczyk
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2002
262002
Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych
B Broda
Oficyna Wydawnicza" Aspra-JR", 2015
192015
Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 roku)–prezentacja projektu badawczego
W Gruszczyński, D Adamiec, M Ogrodniczuk
Polonica 33, 309-316, 2013
152013
Grammatical Dictionary of Polish
Z Saloni, W Gruszczyński, M Wolinski, R Wołosz
Studies in Polish Linguistics 4, 5-25, 2007
142007
O klasyfikacji leksemów na cześci mowy i opisie fleksyjnym rzeczowników w 'Morfologii' IJP PAN
W Gruszczyński
Studia gramatyczne 8, 35-53, 1987
141987
Czaty w sieci: Czyli o (polskich) zwyczajach językowych w internecie
W Gruszczyński
Dialog: miesięcznik Związku Literatów Polskich 46 (2), 2001
132001
Czy normy językowe obowiązują w Internecie?, w: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red
W Gruszczyński
J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa, 183-190, 2001
92001
The use of electronic historical dictionary data in corpus design
R Bronikowska, W Gruszczyński, M Ogrodniczuk, M Woliński
Studies in Polish Linguistics 11 (2), 2016
82016
W poszukiwaniu metody automatycznego mierzenia zrozumiałości tekstów informacyjnych
W Gruszczyński, B Broda, B Nitoń, M Ogrodniczuk
Poradnik Jezykowy 2, 2015
82015
Nie tylko łacina, czyli o językach zestawianych z polszczyzną w słownikach z XVI, XVII i XVIII wieku
W Gruszczyński
Wydawnictwo Lexis: Kraków, 2011
82011
Polszczyzna na czatach,„
J Becela, W Gruszczyński
Studia Medioznawcze, 13, 2003
62003
Rzeczowniki w słowniku gramatycznym współczesnego języka polskiego
W Gruszczyński
Nie bez znaczenia... Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z …, 2001
62001
Polszczyzna w komunikowaniu publicznym: prace poświęcone Profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu jej i jej Zakładu
H Satkiewicz, W Gruszczyński, J Bralczyk, G Majkowska
Oficyna Wydawnicza Aspra, 1999
61999
Polszczyzna w komunikowaniu publicznym: prace poświęcone Profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu jej i jej Zakładu
H Satkiewicz, W Gruszczyński, J Bralczyk, G Majkowska
Oficyna Wydawnicza Aspra, 1999
61999
Stopień dokładności opisu słownikowego jako problem językoznawczy
W Gruszczyński, K Laus-Mączyńska, M Rogowska, Z Saloni, ...
Studia gramatyczne 9, 1990
61990
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20