Marcin Mazur
Marcin Mazur
Zweryfikowany adres z twarda.pan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy
J Bański, M Mazur
Land Use Policy 54, 1-17, 2016
592016
Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006)
T Komornicki, J Bański, P Śleszyński, P Rosik, D Świątek, K Czapiewski, ...
Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2011
352011
Atlas rolnictwa Polski: Atlas of Polish agriculture
J Bański, M Mazur
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2010
282010
Wiejskie Obszary Funkcjonalne–próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic= Rural functional areas–methodical attempt of determining their areas and boundaries
M Mazur, J Bański, KŁ Czapiewski, P Śleszyński
Studia Obszarów Wiejskich 37, 7-36, 2015
252015
Definition and delimitation of peripheries of Visegrad countries
L Novotný, M Mazur, T Egedy
Studia Obszarów Wiejskich 39, 35-48, 2015
212015
Identyfikacja obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych
J Bański, M Mazur
Studia Obszarów Wiejskich 16, 79-95, 2009
172009
Defining rural areas of Visegrad countries
L NovotNý, V Hruška, T EgEdy, M Mazur
Studia obszarow wiejskich/Rural Studies 39, 21-33, 2015
162015
Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza-ujęcie przestrzenne
K Czapiewski
Studia Obszarów Wiejskich, 2012
142012
Atlas obszarów wiejskich w Polsce
J Bański, K Czapiewski, M Ferenc, M Konopski, M Mazur, T Ryger
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława …, 2016
122016
Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
J Bański, A Rudolf, C Przybył, M Bednarek-Szczepańska, K Czapiewski, ...
Agrotec Polska Sp. z oo i IGiPZ PAN. Warszawa.[Dostęp 30.06. 2013]. Dostępny …, 2012
122012
Policentryczność rozwoju Mazowsza
J Bański, KŁ Czapiewski, M Mazur
Mazowsze Studia Regionalne, 71-88, 2012
112012
Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi
J Bański, M Kowalski, M Mazur
Przegląd Geograficzny 81 (4), 483-506, 2009
112009
Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego
J Bański, K Czapiewski, M Ferenc, M Mazur, M Konopski, B Solon
Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej …, 2013
62013
Poprawa jakości transportu publicznego w miastach w perspektywie finansowej 2004–2006–Prace Kom
P Rosik, M Mazur
Geogr. Komunik. PTG, 2011
52011
Functional structure of gminas in Poland-classification approaches and research opportunities
M Mazur
Studia Obszarów Wiejskich 43, 7-22, 2016
42016
Penalizacja prania pieniędzy
M Mazur
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014
42014
The use of ICT in Mazovian agriculture
KŁ Czapiewski, R Kulikowski, J Bański, M Bednarek-Szczepańska, ...
Rural Areas and Development 10, 2013
42013
SPATIAL DIFFERENCES IN VOTING BEHAVIOUR AMONG INHABITANTS OF RURAL POLAND, AS EXEMPLIFIED BY PARLIAMENTARY ELECTIONS IN THE PERIOD
J Bański, M Kowalski, M Mazur
Geographical Journal 64 (2), 91-109, 2012
32012
Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2015
M Filipiak, A Iwanowska, J Jóźwiak, G Kalisiewicz, P Kazimirski, ...
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2016
22016
Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego–diagnoza i ocena
J Bański, K Czapiewski, M Mazur
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 98-112, 2014
22014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20