Obserwuj
Adam Cichocki
Adam Cichocki
Zweryfikowany adres z amw.gdynia.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Improving the quality of magnetic signature reproduction by increasing flexibility of multi-dipole model structure and enriching measurement information
J Tarnawski, A Cichocki, TA Rutkowski, K Buszman, M Woloszyn
IEEE Access 8, 190448-190462, 2020
102020
Measurement campaign and mathematical model construction for the ship Zodiak magnetic signature reproduction
J Tarnawski, K Buszman, M Woloszyn, TA Rutkowski, A Cichocki, ...
Measurement 186, 110059, 2021
82021
Szacowanie zagrożenia od improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) dla jednostek pływających w portach morskich
A Cichocki, A Cywiński
Logistyka, CD-CD, 2009
82009
Zastosowanie algorytmów porównawczych do określania pozycji okrętu
M Wąż, A Cichocki
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 40 (1 (138)), 41-54, 1999
81999
Magnetic signature description of ellipsoid-shape vessel using 3D multi-dipole model fitted on cardinal directions
J Tarnawski, TA Rutkowski, M Woloszyn, A Cichocki, K Buszman
IEEE Access 10, 16906-16930, 2022
72022
Działalność marynarki wojennej w zakresie bezpieczeństwa transportu morskiego: metody likwidacji zagrożeń od niewybuchów podwodnych
A Cichocki
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (12), 85-89, 2016
22016
Prowizoryczne ładunki wybuchowe jako zagrożenie dla jednostek w portach morskich
K Chorzewska, D Szulc, A Cichocki
Logistyka, CD-CD, 2009
22009
Nieakustyczne wykrywanie min metody detekcji i urządzenia
A Cichocki
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 44 (4 (155)), 125-139, 2003
22003
Safety of transport and disposal for explosive ordnance in ports, roadsteads and at open sea
A Cichocki, M Chmieliński
TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2017
12017
Implementacja okrętowych zadań ogniowych do wirtualnych systemów szkolno-treningowych
A Cichocki
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 55, 2014
12014
Podwodny system monitoringu i ochrony portów morskich
A Cichocki, D Szulc
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 47 (166K/1), 27-40, 2006
12006
Analiza zagrożeń bezpieczeństwa transportu morskiego i infrastruktury portowej od niewybuchów broni podwodnej z okresu II WŚ
A Cichocki
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 143--158, 2018
2018
Transport i zasady neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w morzu i strefie brzegowej
A Cichocki, M Chmieliński
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 61--71, 2016
2016
Zagrożenie bezpieczeństwa transportu morskiego i infrastruktury portowej przez niewybuchy broni podwodnej
A Cichocki
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 132-141, 2016
2016
Likwidacja niewybuchów broni podwodnej jako element zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i infrastruktury portowej
A Cichocki
TTS Technika Transportu Szynowego 22, 2015
2015
Koncepcja hybrydowego symulatora morskiego wykorzystującego informacje systemu Automatycznej Identyfikacji Statków (AIS)
A Cichocki
Logistyka, 1073--1080, 2014
2014
Analiza możliwości użycia lekkich torped ZOP na poligonach morskich MW RP
A Cichocki
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 53 (2 (189), 17-27, 2012
2012
Aplikacja wspomagająca proces bezpiecznego pływania w warunkach zagrożenia podwodnego
A Cichocki
Logistyka, 2010
2010
Wykorzystanie bezzałogowych pojazdów podwodnych w szybkiej ocenie środowiskowej na potrzeby bezpieczeństwa żeglugi
A Cichocki
Logistyka, 2010
2010
Metody detekcji, klasyfikacji i likwidacji zagrożenia podwodnego na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi
A Cichocki
Logistyka, CD-CD, 2008
2008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20