Justyna Lemke
Justyna Lemke
Zweryfikowany adres z am.szczecin.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Analysis of parcel lockers’ efficiency as the last mile delivery solution–the results of the research in Poland
S Iwan, K Kijewska, J Lemke
Transportation Research Procedia 12, 644-655, 2016
1792016
Usability of the parcel lockers from the customer perspective–the research in Polish Cities
J Lemke, S Iwan, J Korczak
Transportation Research Procedia 16, 272-287, 2016
612016
Concept of a simulation model for assessing the sustainable development of urban transport
R Strulak-Wójcikiewicz, J Lemke
Transportation Research Procedia 39, 502-513, 2019
172019
Validation of System Dynamics Models–a Case Study
J Lemke, M Łatuszyńska
Journal of Entrepreneurship Management and Innovation (JEMI) 9 (2), 45-59, 2013
82013
Sustainable production network design for city multi-floor manufacturing cluster
T Dudek,T Dzuguryan, J Lemke
Procedia Computer Science 159, 2081–2090, 2019
22019
Concept of using unmanned aerial vehicle (UAV) in the analysis of traffic parameters on Oder Waterway
A Kujawski, J Lemke, T Dudek
Transportation Research Procedia 39, 231-241, 2019
22019
Zastosowanie modelowania modularnego w zarządzaniu zasobami produkcyjnymi
M Latuszynska, J Lemke
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu …, 2013
22013
Availability of Transport Services on the Odra Waterway Depending on the Weather
J Lemke, L Piotrowski
Transportation Research Procedia 16, 266-271, 2016
12016
Rola symulacji w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania
J Lemke
Zeszyty Naukowe/Akademia Morska w Szczecinie, 59-62, 2009
12009
Using Six Sigma in the Management of City Logistics Processes: A Case Study on the Impact Assessment of Transport Infrastructure on Fuel Consumption in Szczecin
J Lemke, R Strulak-Wojcikiewicz
European Research Studies Journal 24 (Special 1), 1152-1177, 2021
2021
Aspekty wykorzystania systemów przepływu pracy w przedsiębiorstwie
T Dudek, J Lemke
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
2017
System approach for productive resource allocation 2
J Lemke
Logistyka, 2014
2014
Concept of simulation system for the economic analysis of the allocation of productive resources
J Lemke
Logistyka, 2014
2014
Przesłanki za stosowania symulacji komputerowej w modelowaniu alokacji zasobów produkcyjnych
J Lemke, M Łatuszyńska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 131-148, 2013
2013
Symulacja komputerowa w modelowaniu alokacji zasobów produkcyjnych
J Lemke, M Łatuszyńska
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica/Uniwersytet Szczeciński, 115--126, 2012
2012
Wspomaganie decyzji produkcyjnych przy pomocy modelu symulacyjnego
J Lemke
Metody Informatyki Stosowanej, 139-145, 2008
2008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–16