Obserwuj
Jakub Czopek
Jakub Czopek
Zweryfikowany adres z ur.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności młodzieży w Internecie w kontekście edukacji medialnej
J Czopek
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 67-73, 2016
132016
Miejsce i rola Internetu i mediów społecznościowych w przestrzeni edukacyjnej
J Czopek, M Wasylewicz
Edukacja jutra. Nowe technologie w kształceniu, 141-151, 2015
5*2015
Czy w edukacji jest miejsce na Big Data? Bilans szans i zagrożeń
J Czopek
Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 83-91, 2017
22017
Nadmiarowość informacji ery społeczeństwa informacyjnego wyzwaniem dla nauczyciela
J Czopek
Edukacja - Technika - Informatyka, 225-230, 2017
22017
The phenomenon of the filter bubble as a threat to freedom on the Web
J Czopek
International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies 7 (2020 …, 2020
12020
Przemiany polskiej codziennej prasy regionalnej na przykładzie Podkarpacia
J Czopek
Dynamika przemian w mediach, 229-244, 2019
12019
Opowieść transmedialna jako przykład kreacyjnych możliwości fandomu
J Czopek
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 191-202, 2018
12018
Dlaczego tak łatwo oddajemy mediom elektronicznym nasz czas? Kilka uwag o nieetycznej technologii
J Czopek
Edukacja - Technika - Informatyka 3 (2018), 201-205, 2018
12018
Etyka dziennikarzy w opinii studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Rzeszowskiego
J Czopek
Polityka i Społeczeństwo 20 (4), 96-107, 2022
2022
Kandydaci w wyborach na prezydenta Rzeszowa w czerwcu 2021 r. na łamach dzienników regionalnych na Podkarpaciu
J Czopek
Athenaeum Polskie Studia Politologiczne 73, 175-191, 2022
2022
Jerzy Pleśniarowicz na łamach „Profilów”
J Czopek
Jerzy Pleśniarowicz – człowiek wielu talentów (teatr, dzieło translatorskie …, 2022
2022
Sztuczna inteligencja w redakcji – o zmianach technologicznych w dziennikarstwie
J Czopek
W kręgu prasy dawnej i współczesnej. Wybrane problemy 1, 171-183, 2021
2021
"Prometej" na tle prasy studenckiej PRL
J Czopek
"Prometej" 50 lat później, 11-25, 2021
2021
Internet - król gatunków
J Czopek
Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji. Teoria, etyka, prawo, praktyka …, 2021
2021
Poszukiwanie informacji przez studentów - raport z badań pilotażowych
J Czopek
Edukacja jutra. Zróżnicowane obszary rozwoju edukacji instytucjonalnej, 238-249, 2020
2020
The Local Press in Rzeszow in the First Years of the Second Polish Republic (1918–1924).
J Czopek
Media Studies 79 (4), 2019
2019
Rzeszowska prasa lokalna w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918–1924)
J Czopek
Studia Medioznawcze 20 (nr 4), 342-354, 2019
2019
Transmedia story as an example of creative possibilities of fandom
J Czopek
Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy 23, 183-193, 2018
2018
Dwie dekady przemian. Monografia czasopisma społeczno--kulturalnego "Profile" (1968-1989)
J Czopek
2017
Dwie dekady przemian. Monografia czasopisma społeczno-kulturalnego "Profile" (1968-1989)
J Czopek
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20