Marcin Stepniak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: a multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland
M Stepniak, P Rosik
Journal of Transport Geography 31, 154-163, 2013
1042013
The decade of the big push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective
P Rosik, M Stępniak, T Komornicki
Transport policy 37, 134-146, 2015
892015
Paradoxes of (post) socialist segregation: Metropolitan sociospatial divisions under socialism and after in Poland
S Marcińczak, M Gentile, M Stępniak
Urban Geography 34 (3), 327-352, 2013
742013
Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland
T Komornicki, P Rosik, P Śleszyński, J Solon, R Wiśniewski, M Stępniak, ...
Warsaw: Ministry of Infrastructure and Development, 2013
74*2013
Where the grass is greener: social segregation in three major Polish cities at the beginning of the 21st century
S Marcińczak, S Musterd, M Stępniak
European Urban and Regional Studies 19 (4), 383-403, 2012
742012
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
582014
TRACC transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe
K Spiekermann, M Wegener, V Květoň, M Marada, C Schürmann, ...
Draft final report. ESPON applied research, 2013
582013
Major transport infrastructure investment and regional economic development–An accessibility-based approach
B Rokicki, M Stępniak
Journal of Transport Geography 72, 36-49, 2018
452018
Transport accessibility at regional scale
O Biosca, K Spiekermann, M Stępniak
Europa XXI 24, 5-17, 2013
382013
Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006)
T Komornicki, J Bański, P Śleszyński, P Rosik, D Świątek, K Czapiewski, ...
Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2011
352011
Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym
T Komornicki, P Śleszyński, P Siłka, M Stępniak
Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2, 2008
352008
The impact of temporal resolution on public transport accessibility measurement: Review and case study in Poland
M Stępniak, JP Pritchard, KT Geurs, S Goliszek
Journal of transport geography 75, 8-24, 2019
322019
The impact of selected planned motorways and expressways on the potential accessibility of the Polish-Slovak borderland with respect to tourism development
D Michniak, M Więckowski, M Stępniak, P Rosik
Moravian Geographical Reports 23 (1), 13-20, 2015
312015
Accessibility patterns: Poland case study
M Stępniak, P Rosik, T Komornicki
Europa Xxi 24, 77-93, 2013
312013
Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
T Komornicki, P Śleszyński, W Pomianowski, P Rosik, P Siłka, M Stępniak
IGiPZ PAN, Warszawa, 2008
292008
Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych= The application of the two-step floating catchment area method to studies of accessibility of …
M Stępniak
Przegląd Geograficzny 85 (2), 199-218, 2013
28*2013
Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku-alternatywne podejścia metodologiczne
P Rosik, M Stępniak, R Wiśniewski
Studia Regionalne i Lokalne, 77-98, 2010
282010
Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce (MULTIMODACC)
P Rosik, W Pomianowski, S Goliszek, M Stępniak, K Kowalczyk, R Guzik, ...
Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im …, 2017
26*2017
Reducing the uncertainty induced by spatial aggregation in accessibility and spatial interaction applications
M Stępniak, C Jacobs-Crisioni
Journal of Transport Geography 61, 17-29, 2017
252017
An evaluation of the impact of the construction of motorways and expressways in Poland during the period 2004–13 on accessibility and cohesion
P Rosik, M Stępniak, T Komornicki
EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction, 87-100, 2017
25*2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20