dr Konrad Michalski
TytułCytowane przezRok
Systemowe i procesowe podejście do systemu logistycznego operatora pocztowego
M Gogołkiewicz, K Michalski
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 15, 203-218, 2012
22012
POWIĄZANIE PROCESU LOGISTYCZNEGO WĘZŁA EKSPEDYCYJNO–ROZDZIELCZEGO POCZTY POLSKIEJ Z INNYMI PROCESAMI OPERATORA
K Michalski
Logistics and Transport 6, 35-48, 2008
22008
Koncepcja wsparcia informatycznego procesu planowania logistyki operatora pocztowego
K Michalski
Marketing i Rynek 12/2018, 265-276, 2018
12018
Współczesne wyzwania wobec kształcenia w obszarze logistyki biznesowej Contemporary challenges to education in the field of business logistics
K Michalski
Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Logistyki, 55, 2017
1*2017
Planowanie logistyczne jako kluczowy element systemu wsparcia logistycznego operatora pocztowego Logistic planning as a key element of the logistic support system of a postal …
K Michalski
ZESZYTY NAUKOWE SGGW W WARSZAWIE "EKONOMIKA I ORGANIZACJA LOGISTYKI", 61, 2016
1*2016
Megatrendy rozwojowe współczesnej branży pocztowej
K Michalski
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019
2019
Usługi logistyczne na poczcie-doświadczenia skandynawskie
K Michalski
Logistyka, 46-48, 2019
2019
Kluczowe wymagania dla sfery zarządzania logistyką publicznego operatora pocztowego na rynku e-commerce
K Michalski
Handel Wewnętrzny 12/2018, tom II, s. 265-277, 2018
2018
Rynek pocztowy – przyczynek do badań z perspektywy zarządzania
K Michalski
Ekonomiczne Problemy Usług 130, 89-97, 2018
2018
Rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów transportowych w wybranych miastach w Polsce Solutions in the field of intelligent transport systems in selected cities in Poland
J Stankiewicz, K Michalski
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie "Ekonomika i Organizacja Logistyki", 79, 2018
2018
Use of Renewable Energy Sources in European Union Countries
T Rokicki, K Michalski, M Ratajczak, H Szczepaniuk, M Golonko
ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 20, 1318-1334, 2018
2018
The use of civil drones in forest district logistics
K Michalski, M Gębicki
Transport Economics and Logistics, seria: Modelling of logistics processes …, 2018
2018
Logistyka e-commerce. Praktyki pocztowe (cz. l)
K Michalski
Logistyka, 57-58, 2011
2011
Sposoby doskonalenia logistyki wybranych poczt europejskich
K Michalski
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2-10, 2011
2011
Uwarunkowania zmian w kierunku zarządzania procesowego w Poczcie Polskiej na przykładzie logistyki pocztowej
K Michalski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 425-437, 2009
2009
E-biznes na poczcie po europejsku
Z Pastuszak, K Michalski
Logistyka, 58-50, 2003
2003
E-biznes na poczcie po polsku
Z Pastuszak, K Michalski
Logistyka, 50-51, 2003
2003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–17