dr Konrad Michalski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
POWIĄZANIE PROCESU LOGISTYCZNEGO WĘZŁA EKSPEDYCYJNO–ROZDZIELCZEGO POCZTY POLSKIEJ Z INNYMI PROCESAMI OPERATORA
K Michalski
Logistics and Transport 6, 35-48, 2008
32008
Koncepcja wsparcia informatycznego procesu planowania logistyki operatora pocztowego
K Michalski
Marketing i Rynek 12/2018, 265-276, 2018
22018
Systemowe i procesowe podejście do systemu logistycznego operatora pocztowego
M Gogołkiewicz, K Michalski
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 15, 203-218, 2012
22012
Megatrendy rozwojowe współczesnej branży pocztowej
K Michalski
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 21 (70), 172-185, 2019
12019
Współczesne wyzwania wobec kształcenia w obszarze logistyki biznesowej Contemporary challenges to education in the field of business logistics
K Michalski
Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Logistyki, 55, 2017
1*2017
Planowanie logistyczne jako kluczowy element systemu wsparcia logistycznego operatora pocztowego Logistic planning as a key element of the logistic support system of a postal …
K Michalski
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie "Ekonomika i Organizacja Logistyki", 61, 2016
1*2016
information Management and the Role of information technology in a Big Data era
H Szczepaniuk, K Michalski
Management in the Era of Big Data: Issues and Challenges, 53, 2020
2020
Poczty jako platformy współdzielenia
K Michalski
Logistyka 2/2020, 2020
2020
Integrated logistics solutions in the enterprise’s development strategy Zintegrowane rozwiązania logistyczne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa
A Cherchata, K Michalski, T Tarasova
Ekonomika i Organizacja Logistyki 4/2019, 97-105, 2019
2019
Transport in the biomass supply chain for a power plant Transport w łańcuchu dostaw biomasy dla elektrociepłowni
K Michalski, M Navickas, M Rabe
Ekonomika i Organizacja Logistyki 3/2019, 17-27, 2019
2019
Władza menedżera logistyki kontraktowej w łańcuchu dostaw
K Michalski, M Kowalewska
Ekonomika i Organizacja Logistyki 2/2019, 55-69, 2019
2019
Car sharing jako forma logistyki współdzielenia w mieście
K Michalski, P Bednarz, J Popiel
Turystyka i Rozwój Regionalny 12, 65-75, 2019
2019
Public Expenditure on Environmental Protection in the European Union Countries
T Rokicki, L Ochnio, G Koszela, A Żak, EK Szczepaniuk, H Szczepaniuk, ...
Rocznik Ochrona Środowiska 21 (1), 364-377, 2019
2019
Usługi logistyczne na poczcie-doświadczenia skandynawskie
K Michalski
Logistyka 2/2019, 46-48, 2019
2019
Kluczowe wymagania dla sfery zarządzania logistyką publicznego operatora pocztowego na rynku e-commerce
K Michalski
Handel Wewnętrzny 12/2018, tom II, s. 265-277, 2018
2018
Rynek pocztowy – przyczynek do badań z perspektywy zarządzania
K Michalski
Ekonomiczne Problemy Usług 130, 89-97, 2018
2018
Rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów transportowych w wybranych miastach w Polsce Solutions in the field of intelligent transport systems in selected cities in Poland
J Stankiewicz, K Michalski
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie "Ekonomika i Organizacja Logistyki", 79, 2018
2018
Use of Renewable Energy Sources in European Union Countries
T Rokicki, K Michalski, M Ratajczak, H Szczepaniuk, M Golonko
ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 20, 1318-1334, 2018
2018
The use of civil drones in forest district logistics
K Michalski, M Gębicki
Transport Economics and Logistics, seria: Modelling of logistics processes …, 2018
2018
Logistyka e-commerce. Praktyki pocztowe (cz. l)
K Michalski
Logistyka, 57-58, 2011
2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20