dr Konrad Michalski
Title
Cited by
Cited by
Year
Systemowe i procesowe podejście do systemu logistycznego operatora pocztowego
M Gogołkiewicz, K Michalski
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 15, 203-218, 2012
32012
POWIĄZANIE PROCESU LOGISTYCZNEGO WĘZŁA EKSPEDYCYJNO–ROZDZIELCZEGO POCZTY POLSKIEJ Z INNYMI PROCESAMI OPERATORA
K Michalski
Logistics and Transport 6, 35-48, 2008
32008
Koncepcja wsparcia informatycznego procesu planowania logistyki operatora pocztowego
K Michalski
Marketing i Rynek 12/2018, 265-276, 2018
22018
Planowanie logistyczne jako kluczowy element systemu wsparcia logistycznego operatora pocztowego
K Michalski
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie "Ekonomika i Organizacja Logistyki", 61, 2016
22016
Megatrendy rozwojowe współczesnej branży pocztowej
K Michalski
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 21 (70), 172-185, 2019
12019
Public Expenditure on Environmental Protection in the European Union Countries
T Rokicki, L Ochnio, G Koszela, A Żak, EK Szczepaniuk, H Szczepaniuk, ...
Rocznik Ochrona Środowiska 21 (1), 364-377, 2019
12019
Współczesne wyzwania wobec kształcenia w obszarze logistyki biznesowej
K Michalski
Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Logistyki, 55, 2017
12017
Innowacje na ostatniej mili KEP. Co wynika z doświadczeń z kryzysu COVID-19?
K Michalski
Logistyka 5/2020, 52-55, 2020
2020
Innowacje w branży logistycznej w dobie COVID-19 - część 2. Jak przygotować organizację do kryzysu?
K Michalski
Logistyka 4/2020, 68-71, 2020
2020
Information Management and the Role of information technology in a Big Data era
H Szczepaniuk, K Michalski
Management in the Era of Big Data: Issues and Challenges, 53-81, 2020
2020
Logistics in the era of sharing – literature review
K Michalski
Management and Information Technology: New Challeneges, 123-138, 2020
2020
Innowacje w branży logistycznej w dobie COVID-19
K Michalski
Logistyka 3/2020, 62-65, 2020
2020
Poczty jako platformy współdzielenia
K Michalski
Logistyka 2/2020, 20-23, 2020
2020
Information systems in logistics and new technologies in transport
K Michalski
Wydawnictwo SGGW, 2020
2020
Zastosowanie modelu SIPOC i macierz RACI w analizie biznesowej operatora logistycznego
K Michalski
Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne 4/2019, 102-119, 2019
2019
Integrated logistics solutions in the enterprise’s development strategy
A Cherchata, K Michalski, T Tarasova
Ekonomika i Organizacja Logistyki 4/2019, 97-105, 2019
2019
Transport in the biomass supply chain for a power plant
K Michalski, M Navickas, M Rabe
Ekonomika i Organizacja Logistyki 3/2019, 17-27, 2019
2019
Władza menedżera logistyki kontraktowej w łańcuchu dostaw
K Michalski, M Kowalewska
Ekonomika i Organizacja Logistyki 2/2019, 55-69, 2019
2019
Car sharing jako forma logistyki współdzielenia w mieście
K Michalski, P Bednarz, J Popiel
Turystyka i Rozwój Regionalny 12, 65-75, 2019
2019
Usługi logistyczne na poczcie-doświadczenia skandynawskie
K Michalski
Logistyka 2/2019, 46-48, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20