Follow
dr Konrad Michalski
dr Konrad Michalski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Verified email at sggw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Changes in Energy Consumption in Agriculture in the EU Countries
T Rokicki, A Perkowska, B Klepacki, P Bórawski, A Bełdycka-Bórawska, ...
Energies 14 (6), 1570, 2021
252021
Investments in Renewable Energy Sources in Basic Units of Local Government in Rural Areas
B Klepacki, B Kusto, P Bórawski, A Bełdycka-Bórawska, K Michalski, ...
Energies 14 (11), 3170, 2021
82021
Diversity and Changes in Energy Consumption by Transport in EU Countries
T Rokicki, G Koszela, L Ochnio, K Wojtczuk, M Ratajczak, H Szczepaniuk, ...
Energies 14 (17), 5414, 2021
32021
Car sharing jako forma logistyki współdzielenia w mieście
K Michalski, P Bednarz, J Popiel
Turystyka i Rozwój Regionalny 12, 65-75, 2019
32019
Systemowe i procesowe podejście do systemu logistycznego operatora pocztowego
M Gogołkiewicz, K Michalski
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 15, 203-218, 2012
32012
POWIĄZANIE PROCESU LOGISTYCZNEGO WĘZŁA EKSPEDYCYJNO–ROZDZIELCZEGO POCZTY POLSKIEJ Z INNYMI PROCESAMI OPERATORA
K Michalski
Logistics and Transport 6, 35-48, 2008
32008
Transport in the biomass supply chain for a power plant
K Michalski, M Navickas, M Rabe
Ekonomika i Organizacja Logistyki 3/2019, 17-27, 2019
22019
Megatrendy rozwojowe współczesnej branży pocztowej
K Michalski
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 21 (70), 172-185, 2019
22019
Public Expenditure on Environmental Protection in the European Union Countries
T Rokicki, L Ochnio, G Koszela, A Żak, EK Szczepaniuk, H Szczepaniuk, ...
Rocznik Ochrona Środowiska 21 (1), 364-377, 2019
22019
Koncepcja wsparcia informatycznego procesu planowania logistyki operatora pocztowego
K Michalski
Marketing i Rynek 12/2018, 265-276, 2018
22018
Use of Renewable Energy Sources in European Union Countries
T Rokicki, K Michalski, M Ratajczak, H Szczepaniuk, M Golonko
ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 20, 1318-1334, 2018
22018
Planowanie logistyczne jako kluczowy element systemu wsparcia logistycznego operatora pocztowego
K Michalski
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie "Ekonomika i Organizacja Logistyki", 61, 2016
22016
Współczesne wyzwania wobec kształcenia w obszarze logistyki biznesowej
K Michalski
Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Logistyki, 55, 2017
12017
Współczesne kierunki transformacji organizacji – wybrane aspekty zmian
AS K Michalski
Wydawnictwo WSGE im. Alcide de Gasperi w Józefowie, 2022
2022
NO LIMIT automatyzuje procesy zwrotów
K Michalski
Logistyka 1/2022, 71-74, 2022
2022
Brygady botów na usługach Raben
K Michalski
Logistyka 1/2022, 59-63, 2022
2022
12 The Crucial Role of Trust in Adapting Logistics to the New Conditions
K Michalski
Trust, Organizations and the Digital Economy: Theory and Practice, 146-158, 2022
2022
Navishere zarządza globalnym łańcuchem dostaw C.H. Robinson
K Michalski
Logistyka 6/2021, 41-43, 2021
2021
Jak cargo-partner zarządza przesyłkami na platformie SPOT
K Michalski
Logistyka 6/2021, 46-49, 2021
2021
Strategia e-commerce według GLS
K Michalski
Logistyka 5/2021, 26-29, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20