Justyna Kuziak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Impedance study on calcium nitrite as a penetrating corrosion inhibitor for steel in concrete
A Królikowski, J Kuziak
Electrochimica acta 56 (23), 7845-7853, 2011
982011
Ocena skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji stali w betonie: praca zbiorowa
L Czarnecki
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008
72008
Migrating corrosion inhibitors for steel in concrete-truths and mirages
A Krolikowski, J Kuziak
OCHRONA PRZED KOROZJA 52 (4-5), 100-105, 2009
62009
Bezprądowa metalizacja proszków korundowych do wytwarzania niskofosforowych kompozytów Al2O3/Ni-P
J Bieliński, A Bielińska, I Kulak, J Kuziak, J Michalski, K Konopka
Kompozyty (Composites) 2 (5), 52-57, 2005
62005
Główne aspekty trwałości betonu modyfikowanego odpadowym pyłem bazaltowym z odpylania kruszyw w wytwórni MMA
M Dobiszewska, J Kuziak, P Woyciechowski, M Kępniak
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 115--122, 2016
52016
Stężenie chlorków w betonie a zagrożenie korozją zbrojenia
P Woyciechowski, J Kuziak, A Królikowski
Ochrona przed korozją, 286-288, 2012
42012
Elektrochemiczne badania wpływu wybranych inhibitorów na proces korozji stali w betonie
J Kuziak
Chair Of Inorganic Chemistry And Solid State Technology, 2010
42010
Badania dyfuzji penetrujących inhibitorów korozji-jonów azotanowych (III) w betonie
A Królikowski, J Kuziak
Ochrona przed Korozją, 316-318, 2010
42010
The Durability of Concrete Modified by Waste Limestone Powder in the Chemically Aggressive Environment
M Kępniak, P Woyciechowski, P Łukowski, J Kuziak, R Kobyłka
Materials 12 (10), 1693, 2019
22019
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej
L Czarnecki, P Łukowski, A Garbacz, B Chmielewska
OWPW, Warszawa, 2007
22007
Analysis of the properties of expansive concrete with portland and blast furnace cement
W Jackiewicz-Rek, J Kuziak, B Jaworska
Archives of Civil Engineering 64 (4), 175-196, 2018
12018
Ocena skuteczności naprawy podłogi garażu podziemnego ze względu na ochronę przed wnikaniem jonów chlorkowych
P Woyciechowski, J Kuziak, P Łukowski
Materiały Budowlane, 2017
12017
Chloride concentration in concrete and the risk of corrosion of reinforcement
P Woyciechowski, J Kuziak, A Krolikowski
OCHRONA PRZED KOROZJA 55 (6), 286-288, 2012
12012
Effect of electric field on the inhibition effectiveness of steel corrosion in carbonated concrete by calcium nitrite
J Kuziak, K Gbur, A Krolikowski, S Kus, A Garbacz
OCHRONA PRZED KOROZJA 55 (6), 273-275, 2012
12012
Badania czynników określających skuteczność penetrujących inhibitorów korozji stali w betonie
A Królikowski, J Kuziak
Ochrona przed Korozją, 402-403, 2011
12011
Wpływ rodzaju powierzchni próbki na współczynnik dyfuzji jonów chlorkowych w betonie
J Kuziak, A Kryszczyński
Przegląd Budowlany 91, 2020
2020
The content of chlorides in blast-furnace slag cement as a factor affecting the diffusion of chloride ions in concrete
J Kuziak, P Woyciechowski, R Kobyłka, A Wcisło
MATEC Web of Conferences 163, 05007, 2018
2018
Influence of the chloride content in blast furnace slag cement on protective ability of concrete cover for reinforcement
J Kuziak, P Woyciechowski, A Wcislo
OCHRONA PRZED KOROZJA 59 (6), 196-199, 2016
2016
The influence of the chloride content in cement CEM III on the chemical resistance of concrete under conditions simulating the effect of acid rain and wastewater
J Kuziak, P Woyciechowski
Journal of Building Chemistry 1 (1), 54-60, 2016
2016
Zawartość chlorków w cemencie hutniczym a zdolności ochronne betonowej otuliny zbrojenia
J Kuziak, P Woyciechowski, A Wcisło
Ochrona przed Korozją, 196--199, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20