Obserwuj
Joanna Cygler
Joanna Cygler
Professor (Strategic Management), Warsaw School of Economics, Institute of Aviation, Poland
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kooperencja przedsiębiorstw: czynniki sektorowe i korporacyjne
J Cygler
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2009
2552009
Alianse strategiczne
J Cygler
Difin, 2002
1772002
Benefits and drawbacks of coopetition: The roles of scope and durability in coopetitive relationships
J Cygler, W Sroka, M Solesvik, K Dębkowska
Sustainability 10 (8), 2688, 2018
1582018
Grupy kapitałowe w Polsce: strategie i struktury
Polskie wydawnictwo ekonomiczne, 2011
98*2011
Leksykon zarządzania
inni Romanowska, M.
Leksykon Zarządzania, 726, 2004
91*2004
Coopetition disadvantages: The case of the high tech companies
J Cygler, W Sroka
Engineering economics 28 (5), 494-504, 2017
802017
Kooperencja-nowy typ relacji między konkurentami
J Cygler
Organizacja i Kierowanie, 61-77, 2007
742007
Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne
J Cygler, M Aluchna, E Marciszewska, MK Witek-Hajduk, G Materna
Wolters Kluwer, 2013
562013
The transfer of knowledge in intra-organizational networks: A case study analysis
W Sroka, J Cygler, B Gajdzik
Organizacija 47 (1), 24-34, 2014
452014
Do clusters matter for foreign subsidiaries in the Era of industry 4.0? The case of the aviation valley in Poland
B Jankowska, E Di Maria, J Cygler
European research on management and business economics 27 (2), 100150, 2021
402021
Coopetition as a development stimulator of enterprises in the networked steel sector
J Cygler, B Gajdzik, W Sroka
Metalurgija 53 (3), 383-386, 2014
362014
Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red
J Cygler
M. Romanowska i M. Trocki, Difin, Warszawa, 2002
302002
The boundaries of coopetition: A case study of Polish companies operating in the high-tech sector
J Cygler, W Sroka
Economic development and entrepreneurship in transition economies: Issues …, 2016
292016
Structural pathologies in inter-organizational networks and their consequences
J Cygler, W Sroka
Procedia-Social and Behavioral Sciences 110, 52-63, 2014
292014
KORZYŚCI KOOPERENCJI–OCZEKIWANIA I EFEKTY
J CYGLER
ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 59, 2013
262013
CO2 Emissions and Macroeconomic Indicators: Analysis of the Most Polluted Regions in the World
N Shpak, S Ohinok, I Kulyniak, W Sroka, Y Fedun, R Ginevičius, J Cygler
Energies 15 (8), 2928, 2022
202022
Knowledge transfer in networks–the case of steel enteprises in Poland
W Sroka, J Cygler, B Gajdzik
Metalurgija 53 (1), 101-104, 2014
202014
Co-opetition in network relations between businesses
J Cygler
Organization and Management, 2010
182010
Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i kooperacyjne
J Cygler
SGH, Warszawa, 2009
182009
Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw
J Cygler
Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa, 2002
182002
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20