Obserwuj
Mariusz Jarocki
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Dostępność stron WWW polskich bibliotek uniwersyteckich dla osób z niepełnosprawnością wzroku - wyniki badań
M Fedorowicz-Kruszewska, M Jarocki
Przegląd Biblioteczny, 447-459, 2010
9*2010
Open Source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce
M Jarocki
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
32015
Serwisy internetowe instytucji kultury w Polsce
M Jarocki, P Marzec
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
12020
Architektura informacji a umiejętności informatyczne…. Próba oceny programu nauczania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
M Jarocki
Annales Universitatis Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam …, 2019
12019
Oczekiwania klientów bibliotek wobec rozwiązań mobilnych dostępnych w serwisach informacyjno-bibliotecznych
M Jarocki
Zarządzanie Biblioteką, 9-17, 2016
12016
Open Source Library Solutions, ed. by Aditya Tripathi, HN Prasad, Rajani Mishra, New Dehli 2010
M Jarocki
Toruńskie Studia Bibliologiczne, 191-194, 2013
12013
„Zarządzanie i Organizacja Bibliotek. Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju”. XIII Bałtycka …
M Jarocki
Przegląd Biblioteczny 87 (3), 379-385, 2019
2019
Mariusz Jarocki, Open source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015, s. 300
SD Kotuła
Biblioteka, 301-304, 2017
2017
Czy technologiczne aspekty działania programów informacyjno-komunikacyjnych powinny być znane tylko wybrańcom?
M Jarocki
Toruńskie Studia Bibliologiczne 18 (1), 185-190, 2017
2017
Sebastian Dawid Kotuła: Wstęp do open source, Warszawa 2014
M Jarocki
Toruńskie Studia Bibliologiczne 15 (2), 208-211, 2015
2015
Zastosowania skryptowych języków programowania w działalności informacyjnej
M Jarocki
Toruńskie Studia Bibliologiczne 9 (2), 113-126, 2012
2012
E-książka. Początki - rozwój - perspektywy
M Jarocki
Nowe formy książki, 2011
2011
Płaszczyzny współpracy ośrodków kształcenia bibliologicznego z bibliotekami – case study
M Kowalska, M Jarocki
2010
[recenzja:] Nowe technologie w bibliotekach publicznych: materiały z VII ogólnopolskiej konferencji pt." Automatyzacja bibliotek publicznych", Warszawa, 26-28 listopada 2008 r …
M Jarocki
Toruńskie Studia Bibliologiczne 1 (3), 148-152, 2010
2010
Czasopisma polskich bibliotek naukowych w zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych i bibliograficznych bazach danych
M Kowalska, M Jarocki
Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje - role …, 2010
2010
Zarządzanie marketingowe biblioteką, pod red. Marleny Pigli, Poznań 2008
M Jarocki
2009
Zarządzanie marketingowe biblioteką, pod red. Marleny Pigli, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej 2008, 220 s.: il., ISBN 978-83-7205-265-0
M Jarocki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2009
2009
Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym i jego przyszłość w sektorze usług bibliotecznych
M Jarocki
Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność …, 2009
2009
Multiwyszukiwarki bibliotek kościelnych - studium porównawcze
M Jarocki
Książka w życiu kościoła: zbiór studiów, 213-226, 2009
2009
Open Source - alternatywa w edukacji
M Jarocki
Otwarte Zasoby Edukacyjne, 2009
2009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20