Anna Zawadzka
Anna Zawadzka
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z uwm.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zastosowanie markerow genetycznych w identyfikacji gatunkowej modrzewia europejskiego [Larix decidua Mill.] i japonskiego [Larix kaempferi Sorg.] oraz ich mieszancow
A Jagielska
Leśne Prace Badawcze 69 (1), 21-25, 2008
82008
Polish pony changes lower layer biodiversity in old growth Scots pine stands
S Boiko, E Bielinis, Z Sierota, A Zawadzka, A Słupska, M Nasiadko, ...
Forests 10 (5), 417, 2019
32019
Pochodzenie drzewostanów świerkowych (Picea abies L. Karst.) z Puszczy Białowieskiej na tle regionu RDLP Białystok na podstawie analiz mitochondrialnego DNA
JA Nowakowska, J Łukaszewicz, M Borys, A Tereba, A Konecka, ...
Sylwan 161 (1), 40-51, 2017
32017
Walory turystyczne, rekreacyjne, przyrodnicze Olsztyna i okolic według opinii mieszkańców
L Bielinis, E Bielinis, A Zawadzka, A Omeland, M Makowska
Ekonomia i Środowisko, 2015
32015
Wykorzystanie terenów przyrodniczo cennych województwa warmińsko-mazurskiego w terapii lasem: konteksty, możliwości, ograniczenia
L Bielinis, E Bielinis, A Zawadzka, A Omelan, M Makowska, K Kuszewska
Ekonomia i Środowisko, 2016
22016
Zróżnicowanie genetyczne czereśni ptasiej (Prunus avium L.) w Polsce
I Szyp-Borowska, A Zawadzka, K Zajączkowski
Sylwan 156 (7), 502-510, 2012
22012
Identyfikacja gatunkowa modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) i modrzewia japońskiego (Larix kaempferi Sarg.) na podstawie markerów genetycznych
A Zawadzka
Rozprawa doktorska. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 2011
22011
Changes in lower layers biodiversity caused by Polish pony in old growth Scots pine stands
S Boiko, E Bielinis, Z Sierota, A Zawadzka, M Nasiadko, J Borkowski
Preprints, 2019
12019
Identyfikacja gatunkowa modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) i modrzewia japońskiego (Larix kaempferi Sarg.) oraz ich mieszańców za pomocą markerów genetycznych
A Jagielska
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Polska Akademia …, 2010
12010
Origin of the Norway spruce (Picea abies L. Karst.) stands from Bialowiea Forest at the level of Bialystok Regional Directorate of the State Forests based on mitochondrial DNA …
JA Nowakowska, J Lukaszewicz, M Borys, A Tereba, A Konecka, ...
SYLWAN 161 (1), 40-51, 2017
2017
Promocja drewna-zagadnienie, które powinno być poruszane w edukacji leśnej?
A Zawadzka
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 19 (1 [50]), 2017
2017
Variation of bud flushing in Larix decidua clones
Z Sierota, J Ukalska, M Zagożdżon, S Boiko, M Damszel, A Zawadzka, ...
Dendrobiology 77, 91-103, 2017
2017
THE USE OF ENVIRONMENTALLY VALUABLE AREAS IN THE PROVINCE OF WARMIA AND MAZURY IN FOREST THERAPY: CONTEXTS, POSSIBILITIES, LIMITATIONS
L Bielinis, E Bielinis, A Zawadzka, A Omelan, M Makowska, K Kuszewska
EKONOMIA I SRODOWISKO-ECONOMICS AND ENVIRONMENT 1 (56), 236-245, 2016
2016
THE TOURISTIC, RECREATIONAL AND NATURAL ASSETS OF OLSZTYN CITY AND ITS NEIGHBOURING AREA IN THE OPINION OF THE RESIDENTS
L Bielinis, E Bielinis, A Zawadzka, A Omelan, M Makowska
EKONOMIA I SRODOWISKO-ECONOMICS AND ENVIRONMENT 4 (55), 235-242, 2015
2015
Genetyka drzew leśnych na zajęciach edukacji leśnej
A Zawadzka
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 17 (2 [43]), 2015
2015
Zmienność genetyczna drzewostanów sosny czarnej (Pinus nigra) Arn.
A Jagielska, M Cwalina, W Prus-Głowacki
Przydatność lasów podmiejskich sąsiadujących z olsztyńskim kampusem „Kortowo” do prowadzenia terapii lasem The usefulness of suburban forests adjacent to the Olsztyn campus …
A Omelan, A Zawadzka
Relaksacja psychologiczna w środowisku miejskim i leśnym Psychological relaxation in the urban and forest environment
A Omelan, A Zawadzka
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–18