Obserwuj
Joanna Kowalczyk-Anioł
Joanna Kowalczyk-Anioł
Zweryfikowany adres z geo.uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Strategic planning for sustainable tourism development in Poland
M Nowacki, J Kowalczyk-Anioł, K Królikowska, M Pstrocka-Rak, ...
International Journal of Sustainable Development & World Ecology 25 (6), 562-567, 2018
612018
Urban tourism hypertrophy: who should deal with it? The case of Krakow (Poland)
P Zmyślony, J Kowalczyk-Anioł
International Journal of Tourism Cities 5, 247-269, 2019
522019
Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony
J Kowalczyk-Anioł, P Zmyślony
Turystyka kulturowa, 7-36, 2017
522017
How a tourism city responds to COVID-19: A CEE perspective (Kraków case study)
J Kowalczyk-Anioł, M Grochowicz, R Pawlusiński
Sustainability 13 (14), 7914, 2021
472021
Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku
J Kaczmarek, L M., J Kowalczyk-Anioł, E Szafrańska, S Tanaś, ...
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, 2012
39*2012
Deconstructing the overtourism-related social conflicts
P Zmyślony, J Kowalczyk-Anioł, M Dembińska
Sustainability 12 (4), 1695, 2020
342020
Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu· Lódzkiego
J Kowalczyk-Anio
· Lódzkie Tow. Naukowe, 2007
292007
What drives the eco-friendly tourist destination choice? The Indian perspective
M Nowacki, Y Chawla, J Kowalczyk-Anioł
Energies 14 (19), 6237, 2021
262021
Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfliktu
J Kowalczyk-Anioł, B Włodarczyk
Prace i Studia Geograficzne 62 (2), 53-72, 2017
252017
Turystyka rodzinna–istota i zakres pojęcia
J Kowalczyk-Anioł, B Włodarczyk
Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, 9-25, 2011
232011
Koncepcja gentryfikacji turystycznej i jej współczesne rozumienie
J Kowalczyk-Anioł
Prace Geograficzne, 35-54, 2018
222018
Factors influencing Generation Y’s tourism-related social media activity: The case of Polish students
J Kowalczyk-Anioł, M Nowacki
Journal of Hospitality and Tourism Technology 11 (3), 543-558, 2020
212020
Tourismification of the Housing Resources of Historical Inner cities. The Case of Krakow
J Kowalczyk-Anioł
Studia Miejskie, 9-25, 2019
20*2019
Hipertrofia turystyki miejskiej–geneza i istota zjawiska
J Kowalczyk-Anioł
Konwersatorium Wiedzy o Mieście 32 (4), 7-18, 2019
192019
Tourism trends among generation Y in Poland
J Kowalczyk-Anioł
Turyzm 22 (2), 15-20, 2012
192012
Dialog międzypokoleniowy w turystyce
J Kowalczyk-Anioł, E Szafrańska, B Włodarczyk
[w:] Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Międzypokoleniowe aspekty …, 2014
17*2014
Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce kulturowej na przykładzie muzeów i miejskich aplikacji mobilnych
J Papińska-Kacperek, J Kowalczyk-Anioł
Turystyka Kulturowa 5, 6-20, 2015
162015
Rethinking tourism-driven urban transformation and social tourism impact: A scenario from a CEE city
J Kowalczyk-Anioł
Cities 134, 104178, 2023
152023
Różnice pokoleniowe w turystyce polskich seniorów – baby boomers versus pokolenie przedwojenne
Kowalczyk-Anioł J.
R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju …, 2013
152013
Social constructionism as a tool to maintain an advantage in tourism research
L Butowski, J Kaczmarek, J Kowalczyk-Anioł, E Szafrańska
Tourism Geographies 23, 53-74, 2021
142021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20