Obserwuj
Andrzej W. Nowak
Andrzej W. Nowak
Zweryfikowany adres z amu.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Podmiot, system, nowoczesność
Nowak, Andrzej, W.
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2011
362011
Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re) konstrukcja fronetycznych nauk społecznych
AW Nowak
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016
352016
Utopistyka: alternatywy historyczne dla XXI wieku
IM Wallerstein, AW Nowak, I Czyż
Oficyna Wydawnicza Bractwa" Trojka", 2008
262008
Demokratyzowanie czy neoluddyzm–reforma uniwersytetu wobec wyzwań technonauki
A Nowak
Praktyka Teoretyczna, 169-193, 2013
252013
AW, Nowak, K. Abriszewski, M. Wróblewski, Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych, Poznań 2016, s. 233.
AW Nowak, K Abriszewski, M Wróblewski
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016
192016
Europejska nowoczesność i jej wyparte konstytuujące „zewnętrze”
Nowak, Andrzej, W.
Nowak Krytyka 26, 2011
172011
Ontological imagination: transcending methodological solipsism and the promise of interdisciplinary studies
AW Nowak
Avant, 2013
132013
Ontologia a aksjologia—co możemy zyskać, a co stracić, używając teorii aktora-sieci? Diagnoza wstępna
AW Nowak
Prace Kulturoznawcze 18, 65-79, 2015
112015
Czy możliwa jest metrologiczna suwerenność? Metrologia i ekonomia polityczna miary
AW Nowak
Przegląd Humanistyczny 446 (05), 19-32, 2014
72014
Wobec systemu-wokół teorii Wallersteina
Nowak, Andrzej, W.
Lewą Nogą, 2001
72001
Wyobraźnia ontologiczna–przekraczanie metodologicznego solipsyzmu a obietnica badań interdyscyplinarnych
AW Nowak
AVANT. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej, 338-362, 2013
52013
Neoliberalna akademia. Szkolnictwo wyższe a wytwarzanie i legitymizowanie podziałów klasowych w Polsce po 1989 roku
Nowak, Andrzej, W.
Podziały klasowe i nierówności społeczne, 2010
52010
Czy możliwa jest globalna etyczność? Kultura, prawa człowieka a nowoczesny system światowy
Nowak, Andrzej, W.
Filozofia polityczna Hegla, 2007
4*2007
Myśleć globalnie, badać lokalnie. Tyrania chwili, przemoc strukturalna a nowoczesny system-świat
AW Nowak
Przegląd Kulturoznawczy 16 (2), 2013
32013
Uniwersytet to akcelerator podziałów klasowych
A Nowak, K Szadkowski
Praktyka Teoretyczna 1, 209-216, 2010
32010
Komunikacja, demokracja, wykluczenie. O związkach demokracji i ontologii społecznej w społeczeństwie informacyjnym
Nowak, Andrzej, W.
Kultura i historia 18, 2010
3*2010
Neoliberalna akademia
AW Nowak
Szkolnictwo wyższe a wytwarzanie i legitymizowanie podziałów klasowych w …, 1989
31989
Pojęcie aktora w naukach społecznych a zaangażowanie społeczne nauki. Dyskusja Wallerstein-Joas nad raportem komisji Gulbenkiana
Nowak, Andrzej, W.
Konstrukcja czy rekonstrukcja rzeczywistości/?/ Dylematy społecznego …, 2006
22006
Rozproszony ekspert a rozproszona baza danych–blogi sceptyczne, naukowe a struktury wiedzy
AW Nowak
Człowiek i Społeczeństwo, 257-275, 2013
12013
Poszukiwanie tożsamości czy instynkt stada?
Nowak, Andrzej, W.
Czas Kultury, 82, 2003
12003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20