Anna Dmowska
Anna Dmowska
Institute of Geoecology and Geoinformation, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
Zweryfikowany adres z amu.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
High resolution dasymetric model of US demographics with application to spatial distribution of racial diversity
A Dmowska, TF Stepinski
Applied Geography 53, 417-426, 2014
412014
A high resolution population grid for the conterminous United States: The 2010 edition
A Dmowska, TF Stepinski
Computers, Environment and Urban Systems 61, 13-23, 2017
252017
Comprehensive framework for visualizing and analyzing spatio-temporal dynamics of racial diversity in the entire United States
A Dmowska, TF Stepinski, P Netzel
PLoS One 12 (3), e0174993, 2017
152017
Cyfrowa adaptacja analogowych map geomorfologicznych
A Dmowska, J Gudowicz, Z Zwoliński
Landform Analysis 12, 35-47, 2010
92010
Mapping changes in spatial patterns of racial diversity across the entire United States with application to a 1990–2000 period
A Dmowska, TF Stepinski
Applied Geography 68, 1-8, 2016
82016
Klasyfikacja Pojezierzy Południowobałtyckich i Pojezierzy Wschodniobałtyckich w oparciu o kryterium morfometryczne
A Dmowska
Landform Analysis 9, 2008
52008
Imperfect melting pot–Analysis of changes in diversity and segregation of US urban census tracts in the period of 1990–2010
TF Stepinski, A Dmowska
Computers, Environment and Urban Systems 76, 101-109, 2019
32019
Spatial approach to analyzing dynamics of racial diversity in large US cities: 1990–2000–2010
A Dmowska, TF Stepinski
Computers, Environment and Urban Systems 68, 89-96, 2018
32018
Communicating racial segregation: Abstract versus concrete
T Stepinski, A Dmowska
Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (45), 22435-22436, 2019
22019
Uwarunkowania przestrzennej i czasowej zmienności właściwości fizykochemicznych wód powierzchniowych zlewni górnej Parsęty
A Dmowska
22012
Analiza środowiska geograficznego zlewni górnej Parsęty w oparciu o metody geoinformacyjne
A Dmowska
Landform Analysis 20, 21-30, 2012
22012
Rényi’s spectra of urban form for different modalities of input data
M Saeedimoghaddam, TF Stepinski, A Dmowska
Chaos, Solitons & Fractals 139, 109995, 2020
12020
Racial Landscapes–a pattern-based, zoneless method for analysis and visualization of racial topography
A Dmowska, TF Stepinski, J Nowosad
Applied Geography 122, 102239, 2020
12020
Racial dot maps based on dasymetrically modeled gridded population data
A Dmowska, TF Stepinski
Social Sciences 8 (5), 157, 2019
12019
Dasymetric modelling of population distribution – large data approach
A Dmowska
Quaestiones Geographicae 38 (1), 15-27, 2019
12019
Web application for spatial exploration of racial diversity over the entire united states at 90 m resolution
A Dmowska, TF Stepinski, P Netzel
Population Association of America, 2015
12015
Szacowanie charakterystyk hydrologicznych w sieciach rzecznych–przykład zlewni Górnej Parsęty
A Stach, A Dmowska
Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, XX, 281-291, 2014
12014
Complexity in patterns of racial segregation
TF Stepinski, A Dmowska
Chaos, Solitons & Fractals 140, 110207, 2020
2020
High-Resolution Population Grids for the Entire Conterminous United States
A Dmowska, TF Stepinski
Advances in Geocomputation, 35-46, 2017
2017
Spatial Variability of Physical and Chemical Properties of River Water in the Upper Parsęta Catchment During Rising Spring Flows
A Kostrzewski, Z Zwoliński, M Mazurek, A Stach, A Dmowska
Prace Geograficzne 2016 (Zeszyt 144), 49-67, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20