Przemysław Majkut
Przemysław Majkut
Instytut Socjologii UJ, Centrum Ewaluacji Polityk Publiczych
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska, M Koniewski, P Majkut, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2013
30*2013
Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej
R Dolata, M Sitek
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
10*2015
(Ko) warianty efektywności nauczania. Wyniki badania w klasach IV–VI
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska-Maciążek, M Koniewski, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
72015
Kontekstowy model oceny efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska-Maciążek, M Koniewski, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2014
62014
Powody wyboru szkoły gimnazjalnej w wypowiedziach rodziców
P Majkut
Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego, 218-228, 2010
42010
Egzaminator wobec twórczych odpowiedzi uczniów
MK Szmigel, M Michlowicz, A Gruntkowska, P Majkut
Rzecz o opowiadaniu, 0
3
Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie edukacji 2014
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska-Maciążek, B Kondratek, ...
22014
Migracje uczniów między zespołami klasowymi przy przejściu ze szkoły podstawowej do gimnazjum
G Humenny, M Koniewski, P Majkut, P Skórska
Diagnozy edukacyjne–dorobek i nowe zadania, 128-141, 2014
22014
Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty
P Skórska, M Koniewski, P Majkut
Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne, 288-299, 2012
22012
Czynniki wpływające na zmianę aspiracji edukacyjnych rodziców względem uczniów szkół podstawowych
P Majkut, G Humenny
XXI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Bydgoszcz. Pobrane z http://www …, 2015
12015
Zróżnicowane funkcjonowanie zadań testowych ze względu na wersję testu
M Koniewski, P Majkut, P Skórska
Edukacja 1, 126, 2014
12014
Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej
F Kulon, P Majkut
OKE w Krakowie, 2009
12009
Efekty kształcenia historycznego i obywatelskiego w świetle egzaminów zewnętrznych
H Palkij, P Majkut
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 142 (2), 2015
2015
Differential item functioning between different forms of test booklets
M Koniewski, P Majkut, P Skórska
Educational Research Institute, 2014
2014
Potrzeba domknięcia poznawczego a przebieg i wynik egzaminu maturalnego
P Majkut
2010
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce: Analiza danych zastanych. Raport z pierwszego etapu badań naukowych
J Górniak, M Jelonek, A Jurczak, S Krupnik, P Majkut, J Perek-Białas, ...
UJ, Kraków, 2007
2007
Szacowanie edukacyjnej wartości dodanej (EWD) dla nauczyciela–możliwości i ograniczenia
P Majkut, WB i Analiz
Refleksje na temat komunikowania wyników egzaminów
P Majkut
Strategie badań nad pozapoznawczymi umiejętnościami uczniów na przykładzie Public Education Evaluation System, realizowanym przez Public Education Evaluation Commission w …
P Majkut, M Koniewski, P Skórska, M Jakubowski
Rola obserwacji w systemie egzaminów zewnętrznych
J Peter, P Majkut
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20