Miłosz Wawrzyniec Romaniuk
Miłosz Wawrzyniec Romaniuk
Zweryfikowany adres z aps.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Wybór metod w badaniach pedagogicznych na przykładzie pracy doktorskiej
MW Romaniuk
Cieślikowska, Magdalena; Szostakowski, Marcin [red.] "Warsztaty badawcze …, 2019
2019
Mariusz Zaruski jako prekursor wychowania morskiego w Polsce
MW Romaniuk
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 574, 3-13, 2018
2018
Załoga kontra kapitan - problemy i dylematy dowódcy statku
MW Romaniuk
Łaszczyk, Jan [red.] "Wspólnotowość a solidarność", 144-147, 2016
2016
Wybrane projekty wychowania morskiego realizowane w Polsce
MW Romaniuk
Szkice Humanistyczne 16 (Nr 1-2 (vol. 39)), 139-149, 2016
2016
Kompetencje informatyczne studentów APS – sposób i wyniki badań
MW Romaniuk
Heland-Kurzak, Krystyna; Szostakowski, Marcin; Trusewicz-Pasikowska, Marta …, 2016
2016
Digital Competences of Maria Grzegorzewska Academy of Special Education Students – Method and Results of a Survey
MW Romaniuk
International Journal of Electronics and Telecommunications 61 (3), 267-272, 2015
2015
E-learning in College on the Example of Academy of Special Education
MW Romaniuk
International Journal of Electronics and Telecommunications 61 (1), 25-29, 2015
2015
Szkoła pod Żaglami a realizacja celów rozwojowych okresu adolescencji
MW Romaniuk
Szymański, Mirosław J.; Przybylski, Błażej [red.] "W kręgu współczesnych …, 2015
2015
Człowiek w konfrontacji z żywiołem - sytuacje graniczne na morzu
MW Romaniuk
Jaronowska, Sylwia [red.] "Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne …, 2015
2015
E-learning na uczelni wyższej na przykładzie APS
MW Romaniuk
Bednarek, Józef; Andrzejewska, Anna [red.] "Cyberprzestrzeń, człowiek …, 2015
2015
Żeglarstwo morskie osób niepełnosprawnych jako sposób ich aktywizacji, rehabilitacji i integracji
MW Romaniuk
Heland-Kurzak, Krystyna [red.] "Poszukiwania Badawcze Doktorantów …, 2014
2014
Nicholas Carr - Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg.
MW Romaniuk
Szkoła Specjalna 4, 314-320, 2014
2014
Sebastian Koczy: Edukacja jutra. Perspektywy kształcenia wobec nowych relacji człowiek - robot.
MW Romaniuk
Szkoła Specjalna 3, 242, 2014
2014
[rec.] Małgorzata Skibińska–Umiejętności informacyjne gimnazjalistów. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012
MW Romaniuk
Biuletyn Edukacji Medialnej, 125-128, 2013
2013
Information skills of gymnasium students. Published by: Adam Marszałek, Toruń 2012.
MW Romaniuk
order, 2012
2012
Aggression and sports: Karate case study
MW Romaniuk
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 8008, 2011
2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–16