Obserwuj
Jarosław Magiera
Jarosław Magiera
Gdansk University of Technology
Zweryfikowany adres z eti.pg.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Detection and mitigation of GPS spoofing based on antenna array processing
J Magiera, R Katulski
Journal of applied research and technology 13 (1), 45-57, 2015
1522015
A multi-antenna scheme for early detection and mitigation of intermediate GNSS spoofing
J Magiera
Sensors 19 (10), 2411, 2019
252019
Accuracy of differential phase delay estimation for GPS spoofing detection
J Magiera, R Katulski
2013 36th International Conference on Telecommunications and Signal …, 2013
232013
Applicability of null-steering for spoofing mitigation in civilian GPS
J Magiera, R Katulski
2014 IEEE 79th Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 1-5, 2014
142014
Voice multilateration system
R Burczyk, K Cwalina, M Gajewska, J Magiera, P Rajchowski, J Sadowski, ...
Sensors 21 (11), 3890, 2021
122021
Research study on reception of GNSS signals in presence of intentional interference
R Katulski, J Magiera, J Stefański, A Studańska
2011 34th International Conference on Telecommunications and Signal …, 2011
102011
Jamming and jamming mitigation for selected 5G military scenarios
P Skokowski, JM Kelner, K Malon, K Maślanka, A Birutis, MA Vazquez, ...
Procedia Computer Science 205, 258-267, 2022
82022
Design and implementation of GPS signal simulator
J Magiera
2012 International Conference on Localization and GNSS, 1-4, 2012
72012
System do zdalnego monitoringu położenia osób w środowiskach zamkniętych
J Sadowski, J Stefański, P Rajchowski, K Cwalina, P Falkowski-Gilski, ...
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 365-368, 2016
62016
Analiza i badania systemu antyspoofingowego GPS
J Magiera, R Katulski
Przegląd Elektrotechniczny, 68-71, 2015
52015
Analiza i badania systemu antyspoofingowego GPS
J Magiera, R Katulski
Przegląd Elektrotechniczny, 68-71, 2015
52015
Detection and direction-of-arrival estimation of weak spread spectrum signals received with antenna array
J Magiera
Electronics 10 (21), 2566, 2021
42021
Wideband Signal Generation for Jamming Radio-Controlled Improvised Explosive Devices
J Magiera
2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal …, 2018
32018
System automatycznej lokalizacji osób do zastosowań specjalnych
R Katulski, J Magiera, J Sadowski, W Siwicki, J Stefański, A Studańska
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 53 (4 (191), 51-62, 2012
32012
AEGIS–Mobile Device for Generating Electromagnetic Curtain for Special Applications and Countering the Threats of RCIED
P Rajchowski, K Cwalina, J Magiera, A Olejniczak, PT Kosz, ...
International Journal of Electronics and Telecommunications 66, 187-192, 2020
22020
Matching trajectory of a person to a map in inertial navigation system
J Magiera
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 56 (4 (203), 17-25, 2015
22015
Symulacja szerokopasmowego generatora sygnałów zakłócających dla potrzeb ochrony przed RC-IED
J Magiera
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 521-524, 2017
12017
Performance evaluation of GPS anti-spoofing system based on antenna array processing
J Magiera, RJ Katulski
The European Navigation Conference-Enc, 2016
12016
A Simplistic Downlink Channel Estimation Method for NB-IoT
J Magiera
Applied Sciences 13 (23), 12615, 2023
2023
Selektywne zakłócanie transmisji OFDM w interfejsie radiowym NB-IoT
J Magiera
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 347-350, 2023
2023
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20