Agata Borowska-Pietrzak
Agata Borowska-Pietrzak
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Koncepcje zarządzania: podręcznik akademicki
M Czerska, A Szpitter
Wydawnictwo CH Beck, 2010
752010
Dezagregacja czynników w modelu poczucia satysfakcji zawodowej
A Borowska-Pietrzak
Nauki o Zarzadzaniu, 9-22, 2014
182014
System okresowych ocen pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy
A Borowska-Pietrzak
Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, red. A. Glińska …, 2008
52008
Employee Satisfaction Survey as HRM Audit Method--Case Study Based on X Firm.
A Borowska-Pietrzak
Education of Economists & Managers/Edukacja Ekonomistow i Menedzerow 22 (4), 2011
42011
Źródła satysfakcji zawodowej w środowisku pracowników wiedzy na przykładzie prawników
A Borowska-Pietrzak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 38-48, 2016
32016
Atrybuty satysfakcji pracowniczej jako składowe pomiaru kapitału ludzkiego
AAA BorowskA‑PietrzAk
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 29 (3), 113-126, 2013
22013
Pomiar poczucia satysfakcji zawodowej. Wyniki badań pilotażowych
A Borowska-Pietrzak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46-62, 2014
12014
Innowacyjność w realizacji funkcji personalnej w organizacjach nowej gospodarki
A Borowska-Pietrzak, T Kawka
Współczesne Zarządzanie, 92-103, 2012
12012
Determinanty efektywnego motywowania pozamaterialnego
A Borowska-Pietrzak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
12011
Kluczowe elementy funkcji personalnej jako instrumenty motywowania niematerialnego w kontekście sukcesu organizacji
A Borowska-Pietrzak
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 157-167, 2011
12011
Analiza źródeł redukcji poczucia satysfakcji zawodowej w publicznych instytucjach kultury
A Borowska-Pietrzak
2020
Identification of the level of professional satisfaction of the hotel industry employees on the example of hotels in the Tri-City
A Borowska-Pietrzak
35th International Business Information Management Association Conference, 2020
2020
Determinants and conditions of the personnel function which shape a sense of professional satisfaction-a comparative analysis
A Borowska-Pietrzak
Organization and Management, 25-38, 2019
2019
Analiza uwarunkowań satysfakcji zawodowej pracowników artystycznych na przykładzie artysty chóru
A Borowska-Pietrzak, D Krupej
Zarządzanie i Finanse 16 (3, cz. 2), 2018
2018
The measurement of job satisfaction attributes in a group of knowledge workers based on the example of the University of Gdańsk teachers
H Czubasiewicz, A Borowska-Pietrzak
Zarządzanie i Finanse 16 (1, cz. 2), 45-56, 2018
2018
Wpływ związków zawodowych jako podmiotu funkcji personalnej na poczucie satysfakcji zawodowej pracowników
A Borowska-Pietrzak, T Kawka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 34-49, 2018
2018
Koncepcja programu mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych (MGR) jako narzędzia zarządzania różnorodnością w kontekście kształtowania zaangażowania i satysfakcji …
A Borowska-Pietrzak
Wydawnictwo SIZ, 2017
2017
Uwarunkowania systemu motywowania pozamaterialnego pracowników wiedzy na przykładzie kancelarii prawniczej
A Borowska-Pietrzak
Zarządzanie i Finanse 14 (2, cz. 1), 91-103, 2016
2016
Badania ankietowe jako technika pozyskiwania danych w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi
A Borowska-Pietrzak
Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014
2014
Struktura i znaczenie niematerialnych czynników zadowolenia z pracy
A Borowska-Pietrzak
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20