Obserwuj
Joanna Zukowska
Joanna Zukowska
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych
J Żukowska, M Pindelski
Współczesne zarządzanie, 129-141, 2012
162012
Naukowe ujęcie coachingu
J Żukowska
SGH, 2012
112012
Polskie firmy rodzinne a kryzys
J Żukowska
Pobrano z http://www. konferencja. edu. pl/Files/ConfXV/Reports/PDF/Zukowska …, 2009
112009
Rola zaufania we współpracy w innowacjach
L Danik, J Żukowska
SGH, 2011
82011
Funkcja monitoringu w organizacji wirtualnej
J Żukowska
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009
82009
Coaching as a tool of managerial support
J Żukowska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2010
62010
Impact of M-commerce website design on consumers’ behavioral intentions: an empirical study of age as a moderating influence
JE Pelet, B Taieb, M Massarini, NBD Mouelhi, P Mishra, ZM Obeidat, ...
Marketing at the Confluence between Entertainment and Analytics: Proceedings …, 2017
52017
Strategie funkcjonowania i procesy inwestycyjne przedsiębiorstw w sytuacji znaczącego pogorszenia się koniunktury w gospodarce lub konkretnych branżach
M Bekas, P Grodzki, M Lachowicz, K Piech, M Pindelski, K Wierus, ...
Warszawa: PARP, 2009
52009
Problemy definicyjne kapitału relacyjnego w literaturze zarządzania
J Żukowska, D Kołodziejczyk, P Mechło
Studia Ekonomiczne, 9-21, 2018
42018
Effectiveness measures of forms to improve employee competences-case studies
J Żukowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 135-146, 2016
32016
Implementing Efficiency Measures of Forms Enhancing Employees’ Competencies by Middle-Sized Companies Operating on the Polish Market—Research Results Based on the Case Study …
J Żukowska, M Pindelski
US-China Education Review B 6 (1), 2016
32016
Czynniki wpływające na sukces kooperacji polskich przedsiębiorstw w innowacjach (w przekroju branżowym)
L Danik, J Żukowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Problemy regionalizmu …, 2011
32011
Coaching jako instrument rozwoju zawodowego. W: Lachiewicz S., Walecka, A.(red.)
J Żukowska
Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, 1-20, 2010
32010
Rola innowacji w zarządzaniu organizacjami–studium przypadku
J Żukowska, M Pindelski
TNOIK Katowice, 2010
32010
Coaching jako instrument rozwoju zawodowego
J Żukowska
Politechnika Łódzka, 2010
32010
Coaching jako narzędzia wpierające rozwój organizacji
J Żukowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010
32010
E-commerce w ujęciu rynku polskiego
J Żukowska, M Komańda
Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009
32009
Organizacja wirtualna od początku...
J Żukowska-Budka
Studia Ekonomiczne/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 147-155, 2006
32006
RELATIONAL CAPITAL AND KNOWLEDGE TRANSFER AS THE SOURCES OF BUSINESS COMPETITIVE ADVANTAGE.
J ŻUKOWSKA, J DRAPCZYŃSKA
Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 8 (1), 2018
22018
Istota motywacji pracowników tworzących zespoły w procesach innowacyjnych
J Żukowska
Studia i Prace WNEiZ US, 419-428, 2017
22017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20