Maria Mach-Król
Title
Cited by
Cited by
Year
Twórcza destrukcja: dlaczego firmy nastawione na stopniowe ulepszanie swojej działalności nie mają szansy przetrwać i jak je skutecznie przekształcać
RN Foster, S Kaplan
Galaktyka, 2003
832003
Temporalna analiza otoczenia przedsiębiorstwa: techniki i narzędzia inteligentne
MA Mach
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria: Monografie i …, 2007
312007
Temporalna analiza otoczenia przedsiębiorstwa: techniki i narzędzia inteligentne
MA Mach
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria: Monografie i …, 2007
312007
A conceptual framework for assessing an organization’s readiness to adopt big data
CM Olszak, M Mach-Król
Sustainability 10 (10), 3734, 2018
232018
Intelligent techniques for business intelligence in healthcare
MA Mach, MS Abdel-Badeeh
2010 10th International Conference on Intelligent Systems Design and …, 2010
222010
Knowledge granularity and representation of knowledge: Towards knowledge grid
MA Mach, ML Owoc
International Conference on Intelligent Information Processing, 251-258, 2010
152010
Analiza i strategia Big Data w organizacjach
M Mach-Król
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 74, 2015
142015
Business rules design method for Business Process Management
GJ Nalepa, MA Mach
2009 International Multiconference on Computer Science and Information …, 2009
132009
Validation as the integral part of a knowledge management process
MA Mach, ML Owoc
Proceeding of Informing Science Conference, 2001
112001
Big data analytics in Polish companies—selected research results
M Mach-Król
ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging …, 2017
82017
Validation and verification of temporal knowledge as an important aspect of implementing a temporal knowledge base system supporting organizational creativity
M Mach-Król, K Michalik
2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2015
62015
Tools for building a temporal knowledge base system supporting organizational creativity
M Mach-Król
Procedia Computer Science 65, 1031-1037, 2015
62015
Informatyka w biznesie-założenia kierunku, model i perspektywy
J Korczak, MA Mach, A Nowicki, ML Owoc
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka …, 2010
52010
Granularity of knowledge from different sources
MA Mach, ML Owoc
International Conference on Intelligent Information Processing, 50-57, 2008
52008
Integracja wiedzy ze źródeł heterogenicznych
M Mach, ML Owoc
BelStudio, 2004
52004
RECEPCJA TEMPORALNEGO MODELU DOJRZAŁOŚCI DO BIG DATA WŚRÓD MENEDŻERÓW—BADANIA WSTĘPNE
M Mach-Król
Przegląd Organizacji, 27-34, 2018
42018
On assessing an organization’s preparedness to adopt and make use of Big Data
M Mach-Król
Informatyka Ekonomiczna 39 (1), 75-82, 2016
42016
An intelligent system with temporal extension for reasoning about legal knowledge
M Mach-Król, K Michalik
Looking into the Future of Creativity and Decision Support Systems …, 2015
42015
Logika temporalna w koncepcji baz wiedzy systemu Logos do reprezentacji wiedzy w domenie prawniczej
K Michalik, M Mach-Król
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 373-389, 2014
42014
Perspectives of using temporal logics for knowledge management
M Mach-Król
2012 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20