Iwona Pisz
Title
Cited by
Cited by
Year
Logistyka w przedsiębiorstwie
I Pisz, T Sęk, W Zielecki
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
762013
Zarządzanie projektami w logistyce
I Pisz, I Łapuńka
Difin, 2015
182015
Applying fuzzy logic and soft logic to logistics projects modelling.[in:] M
I Pisz
Modeling of modern logistics enterprises. Monograph. Publishing House of …, 2009
122009
Analiza zagrożeń płynących z podejmowania projektów logistycznych
I Pisz, I Łapuńka
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 15-18, 2012
112012
Controlling of logistics projects
I Pisz
Total logistic management, 107-123, 2011
92011
Project risk assessment using fuzzy inference system
I Pisz
Logistics and Transport 13 (2), 25-34, 2011
92011
Fuzzy logic-decision-making system dedicated to evaluation of logistics project effectiveness
I Pisz, I Łapuńka
LogForum 12, 2016
72016
Uwarunkowania realizacji projektów logistycznych w branży transport-spedycja-logistyka na przykładzie przewozu ładunków ponadnormatywnych. Cz. 2
I Pisz, I Łapuńka
Logistyka, 5144--5155, 2014
62014
Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach-przegląd badań
I Pisz, I Łapuńka
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 16-22, 2012
62012
Transportation services as specific logistics projects for oversized cargo in Poland
I Pisz, I Łapuńka
Transport development challenges in the twenty-first century, 139-160, 2016
52016
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych–studium przypadku.[w:] Staniewska E
I Pisz, K Marek-Kołodziej, W Skomudek
Górska M.(red.), Doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych …, 2013
52013
Zastosowanie metody łańcucha krytycznego w harmonogramowaniu projektów logistycznych
I Łapuńka, I Pisz
Logistyka, 2012
52012
Project-driven production flow management
Z Banaszak, I Pisz
Project-Driven Manufacturing, 53-71, 2003
52003
Planowanie przedsięwzięć w warunkach czasowych ograniczeń dostępu do zasobów
Z Banaszak, R Knosala, I Pisz, I Tomczuk
Zarządzanie przedsiębiorstwem 6 (2), 4-14, 2003
52003
Knowledge management in the project life cycle-initial research on Polish SMES
I Łapuńka, I Pisz
foundations of management 6 (2), 67-82, 2014
42014
Efektywne zarządzanie czasem w projektach logistycznych
I Łapuńka, I Pisz
Logistyka, 3921--3929, 2014
42014
Koncepcja badań empirycznych czynników wzrostu dojrzałości projektowej przedsiębiorstw
I Łapuńka, I Pisz
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3-18, 2014
42014
Systemy transportowe wspomagające realizację projektów logistycznych w branży transport-spedycja-logistyka
I Pisz, I Łapuńka
Logistyka, 361--367, CD 2, 2013
42013
The idea of operationalization of the conceptual model of project driven orders for small and medium-sized enterprises in condition of uncertainty,[w:] Innovations in …
I Pisz, I Łapuńka
R. Knosala, PTZP, Opole, 297-308, 2012
42012
Identification and risk assessment of logistics project [in:] Selected logistics problems and solutions
I Pisz
Poznan House of Poznan University of Technology, Poznań, 227-242, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20