Obserwuj
Agnieszka Springer
Agnieszka Springer
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Zweryfikowany adres z wsb.poznan.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika
A Springer
Problemy zarządzania, 162-180, 2011
932011
Badania jakościowe-metody i zastosowania
M Kaczmarek, I Olejnik, A Springer
CeDeWu, 2013
91*2013
Organizational and individual outcomes of health promotion strategies—a review of empirical research
A Basińska-Zych, A Springer
International journal of environmental research and public health 18 (2), 383, 2021
332021
THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL LABOR AND PROFESSIONAL BURNOUT: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN WORK OF TEACHERS AND EMPLOYEES OF COMMERCIAL SERVICE SECTOR/PRACA EMOCJONALNA …
A Springer, K Oleksa
Medycyna pracy 68 (5), 605-616, 2017
26*2017
The relationship between employees’ competences and the consequences and manner of exercising emotional labour (EL)
A Springer, K Oleksa
Contemporary Economics 11 (1), 17-30, 2017
212017
Leadership styles of rural leaders in the context of sustainable development requirements: A case study of Commune Mayors in the Greater Poland Province, Poland
A Springer, K Walkowiak, A Bernaciak
Sustainability 12 (7), 2676, 2020
172020
Kompetencje i satysfakcja: identyfikacja, ocena i znaczenie dopasowania
A Springer
Difin, 2018
142018
Problemy definiowania i klasyfikowania kompetencji pracowników
A Springer
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, 5, 2011
122011
Integrated talent management
D Egerová, L Eger, M Jirincova
Challenge and future for organizations in Visegrad Countries. NAVA, Czech …, 2013
112013
Postawy wobec pracy–analiza porównawcza stosowanych pojęć
A Springer
Edukacja Ekonomistów i Menadzerów 1 (39), 11-28, 2016
102016
Occupational burnout and chronic fatigue in the work of academic teachers–moderating role of selected health behaviours
A Springer, K Oleksa-Marewska, A Basińska-Zych, I Werner, S Białowąs
Plos one 18 (1), e0280080, 2023
92023
The concept of preventing negative consequences of work overload based on positive interactions between work and life, and promotion of workers' healthy behaviors
A Basińska-Zych, A Springer
The Central European Review of Economics and Management (CEREM) 1 (2), 45-75, 2017
92017
Relationships between work-related hazards and occupational burnout among academics: are active coping strategies important?
I Werner, A Springer
International Journal of Management in Education 15 (1), 23-40, 2021
82021
OCCUPATIONAL STRESS AMONG ACADEMICS: RELATIONSHIPS WITH PSYCHOSOCAL RISK AND SUBJECTIVE HEALTH ASSESSMENT
I Werner, A Springer
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 546-555, 2018
8*2018
Strategie radzenia sobie ze stresem, wykorzystywane przez pracowników akademickich, i ich znaczenie dla poziomu odczuwanego stresu oraz wypalenia zawodowego
A Springer
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 127 (2), 131-147, 2019
72019
Kompetencje wymagane wobec kierowników zespołów projektowych–ocena potencjału pracowników
A Springer
Przedsiębiorczość i zarządzanie 14 (11), 193-206, 2013
62013
Building strategy of talent retention on basis of achievement goal theory of motivation-theoretical assumptions
A Springer
Západočeská univerzita v Plzni, 2013
52013
Znaczenie postaw i kompetencji pracownika w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji,
A Springer
Komunikacja i jakość w zarządzaniu, 2010
5*2010
Partycypacja obywatelska w zarządzaniu miastem z perspektywy wielkopolskich burmistrzów
A Bernaciak, A Springer, K Walkowiak
Space–Society–Economy, 105-122, 2018
42018
Motywacja osiągnięć jako podmiotowe uwarunkowanie wdrożenia koncepcji empowerment w organizacjach
A Springer, K Oleksa
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 43, 2017
4*2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20