Follow
Agnieszka Springer
Agnieszka Springer
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Verified email at wsb.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Badania jakościowe-metody i zastosowania
M Kaczmarek, I Olejnik, A Springer
CeDeWu, 2013
92*2013
Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika
A Springer
Problemy zarządzania, 162-180, 2011
912011
Organizational and individual outcomes of health promotion strategies—a review of empirical research
A Basińska-Zych, A Springer
International journal of environmental research and public health 18 (2), 383, 2021
322021
THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL LABOR AND PROFESSIONAL BURNOUT: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN WORK OF TEACHERS AND EMPLOYEES OF COMMERCIAL SERVICE SECTOR/PRACA EMOCJONALNA …
A Springer, K Oleksa
Medycyna pracy 68 (5), 605-616, 2017
26*2017
The relationship between employees’ competences and the consequences and manner of exercising emotional labour (EL)
A Springer, K Oleksa
Contemporary Economics 11 (1), 17-30, 2017
212017
Leadership styles of rural leaders in the context of sustainable development requirements: A case study of Commune Mayors in the Greater Poland Province, Poland
A Springer, K Walkowiak, A Bernaciak
Sustainability 12 (7), 2676, 2020
172020
Kompetencje i satysfakcja: identyfikacja, ocena i znaczenie dopasowania
A Springer
Difin, 2018
122018
Problemy definiowania i klasyfikowania kompetencji pracowników
A Springer
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, 5, 2011
122011
Integrated talent management
D Egerovį, L Eger, M Jirincova
Challenge and future for organizations in Visegrad Countries. NAVA, Czech …, 2013
112013
Postawy wobec pracy–analiza porównawcza stosowanych pojęć
A Springer
Edukacja Ekonomistów i Menadzerów 1 (39), 11-28, 2016
102016
The concept of preventing negative consequences of work overload based on positive interactions between work and life, and promotion of workers' healthy behaviors
A Basińska-Zych, A Springer
The Central European Review of Economics and Management (CEREM) 1 (2), 45-75, 2017
92017
Occupational burnout and chronic fatigue in the work of academic teachers–moderating role of selected health behaviours
A Springer, K Oleksa-Marewska, A Basińska-Zych, I Werner, S Białowąs
Plos one 18 (1), e0280080, 2023
82023
Relationships between work-related hazards and occupational burnout among academics: are active coping strategies important?
I Werner, A Springer
International Journal of Management in Education 15 (1), 23-40, 2021
82021
OCCUPATIONAL STRESS AMONG ACADEMICS: RELATIONSHIPS WITH PSYCHOSOCAL RISK AND SUBJECTIVE HEALTH ASSESSMENT
I Werner, A Springer
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 546-555, 2018
8*2018
Strategie radzenia sobie ze stresem, wykorzystywane przez pracowników akademickich, i ich znaczenie dla poziomu odczuwanego stresu oraz wypalenia zawodowego
A Springer
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 127 (2), 131-147, 2019
72019
Kompetencje wymagane wobec kierowników zespołów projektowych–ocena potencjału pracowników
A Springer
Przedsiębiorczość i zarządzanie 14 (11), 193-206, 2013
62013
Building strategy of talent retention on basis of achievement goal theory of motivation-theoretical assumptions
A Springer
Zįpadočeskį univerzita v Plzni, 2013
52013
Znaczenie postaw i kompetencji pracownika w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji,
A Springer
Komunikacja i jakość w zarządzaniu, 2010
5*2010
Partycypacja obywatelska w zarządzaniu miastem z perspektywy wielkopolskich burmistrzów
A Bernaciak, A Springer, K Walkowiak
Space–Society–Economy, 105-122, 2018
42018
Motywacja osiągnięć jako podmiotowe uwarunkowanie wdrożenia koncepcji empowerment w organizacjach
A Springer, K Oleksa
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 43, 2017
4*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20