Dominika Latusek
Dominika Latusek
Professor of Management, Kozminski University
Zweryfikowany adres z kozminski.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rozwój teorii organizacji
AK Koźmiński, D Latusek-Jurczak
Wolters Kluwer, 2011
1792011
SUbDYSCYPLINY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU–LOGIKA WYODRębNIENIA, IDENTYFIKACJA MODELU KONCEPCYJNEGO ORAZ ZAWARTOść TEMATYCZNA1
S CYFERT, W DYDUCH, D LATUSEK‑JURCZAK, J NIEMCZYK
ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 37-49, 2014
932014
Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu
AK Koźmiński, D Latusek-Jurczak
Wolters Kluwer, 2014
542014
Trust in transitions
D Latusek, KS Cook
Kyklos 65 (4), 512-525, 2012
522012
Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji
AK Koźmiński, D Jemielniak, D Latusek
42*
Exploring managerial talk through metaphor: An opportunity to bridge rigour and relevance?
D Latusek, PWL Vlaar
Management Learning 46 (2), 211-232, 2015
332015
Zasady Zarządzania
AK Koźmiński, D Jemielniak, D Latusek-Jurczak
Wolters Kluwer SA, 2014
332014
Zarządzanie międzyorganizacyjne
D Latusek-Jurczak
Wolters Kluwer, 2011
322011
Zarządzanie: teoria i praktyka od podstaw: ćwiczenia
D Jemielniak
Dariusz Jemielniak, 2005
282005
Uncertainty in interorganizational collaboration and the dynamics of trust: A qualitative study
D Latusek, PWL Vlaar
European Management Journal 36 (1), 12-27, 2018
272018
trust in software projects: A thrice told tale. On dynamic relationships between software engineers, IT project managers, and customers
D Latusek, D Jemielniak
The International Journal of Technology, Knowledge and Society 3 (1), 117-125, 2007
222007
Collaboration and trust-building in open innovation community
D Latusek-Jurczak, K Prystupa
Journal of Economics & Management 17, 48-62, 2014
192014
Trust-building in international business ventures
A Gerbasi, D Latusek
Baltic Journal of Management, 2015
152015
Sieci międzyorganizacyjne jako struktury współpracy–podstawowe pojęcia analityczne,[w:] AK Koźmiński, D. Latusek-Jurczak [red.], Relacje międzyorganizacyjne w naukach o …
D Latusek-Jurczak
Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, 2014
152014
Ethics in qualitative research
S Ciuk, D Latusek
Qualitative methodologies in organization studies, 195-213, 2018
132018
When Trust Does Not Matter: The Study of Communication Practices Between High-Tech Companies and Their Clients in the Environment of Distrust
D Latusek
Computer-Mediated Relationships and Trust: Managerial and Organizational …, 2008
132008
Zarządzanie
D Jemielniak, D Latusek
Teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i …, 2005
122005
Development of trust in low-trust societies
D Latusek, T Olejniczak
Polish Sociological Review, 309, 2016
102016
Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą
D Latusek
W: D. Jemielniak, AK Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik …, 2008
102008
Trustworthiness as an impression
D Latusek
Management Practices in High-Tech Environments, 152-165, 2008
92008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20