Karol Żarski
Karol Żarski
Politechnika Gdańska
Verified email at pg.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Estimating the average speed of public transport vehicles based on traffic control system data
J Oskarbski, K Birr, M Miszewski, K Żarski
2015 International Conference on Models and Technologies for Intelligent …, 2015
112015
Automatic Incident Detection at Intersections with Use of Telematics
J Oskarbski, M Zawisza, K Żarski
Transportation Research Procedia 14, 3466-3475, 2016
92016
Module of priorities for public transport vehicles in the TRISTAR system
J Oskarbski, K Żarski, K Birr
Logistyka, 3119--3126, 2014
52014
State of development of intelligent transport systems services on national roads in Poland
J Oskarbski, K Mowiński, K Żarski
Archives of Transport System Telematics 10, 2017
32017
Analysis of possibilities for the use of volume-delay functions in the planning module of the Tristar system
J Oskarbski, K Jamroz, L Smolarek, M Zawisza, K Żarski
Transport Problems 12, 2017
32017
Sterowanie ruchem w obszarze śluz autobusowych na przykładzie Gdyni
J Oskarbski, M Miszewski, K Żarski
Transport Miejski i Regionalny, 38--43, 2015
3*2015
Methodology of research on the impact of ITS services on the safety and efficiency of road traffic using transport models
J Oskarbski, L Gumińska, T Marcinkowski, K Mowiński, I Oskarbska, ...
MATEC Web of Conferences 231, 1-9, 2018
22018
Systematics of intelligent transport systems services
J Oskarbski, T Marcinkowski, K Mówiński, K Żarski
MATEC Web of Conferences 122, 03008, 2017
22017
The structure of the data flow in integrated urban traffic management systems–the case of TRISTAR system
J Oskarbski, M Zawisza, K Żarski
Archives of Transport System Telematics 9, 2016
22016
Use of Data from Satellite Navigation System in Operational and Strategic Management of Transport in Cities
J Oskarbski, K Birr, K Żarski
Journal of KONBiN 49 (4), 297-320, 2019
12019
Methodology of research on the impact of ramp metering on the safety and efficiency of road traffic using transport models
J Oskarbski, K Żarski
2019 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent …, 2019
12019
Influence of Toll Collection Method on Motorways on Traffic Safety and Efficiency
J Oskarbski, L Gumińska, K Żarski
International Conference on Transport Systems Telematics, 142-156, 2018
12018
Possible directions for development of C-ITS services in cities on the example of the TRISTAR System
J Oskarbski, M Zawisza, K Żarski, K Jamroz
Archives of Transport System Telematics 11, 2018
12018
Wyznaczanie prędkości średniej pojazdów transportu zbiorowego na podstawie danych z systemu zarządzania ruchem
J Oskarbski, K Birr, M Miszewski, K Żarski
Transport Miejski i Regionalny, 10--16, 2016
12016
Systemy automatycznego wykrywania zdarzeń niepożądanych w miastach
J Oskarbski, K Palikowska, K Żarski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 245--254, 2016
12016
Systemy wykrywania zdarzeń niepożądanych na autostradach i drogach ekspresowych
J Oskarbski, K Jamroz, M Zawisza, K Żarski
Drogownictwo, 2015
12015
Zasilanie modeli systemów transportowych danymi z systemu zarządzania ruchem
J Oskarbski, M Miszewski, M Zawisza, K Żarski
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2014
12014
Uwarunkowania realizacji kontrapasa autobusowego w zmiennokierunkowej organizacji ruchu
J Oskarbski, K Żarski
Transport Miejski i Regionalny, 2020
2020
Analizy wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych w Gdyni
K Birr, Ż Karol, O Jacek
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka 62 …, 2016
2016
Możliwości wykorzystania systemu TRISTAR do badania wpływu warunków atmosferycznych na ruch drogowy
J Oskarbski, M Zawisza, K Żarski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 361--368, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20