Grzegorz Osiński
Grzegorz Osiński
WSKSIM, UMK, Torun, POLAND
Verified email at wsksim.edu.pl - Homepage
TitleCited byYear
Consciousness and attention in autism spectrum disorders
W Duch, W Nowak, J Meller, G Osiński, K Dobosz, D Mikołajewski, ...
Proceedings of Cracow Grid Workshop 2010, 202-211, 2011
192011
Computational approach to understanding autism spectrum disorders
W Duch, W Nowak, J Meller, G Osiński, K Dobosz, D Mikołajewski, ...
Computer Science 13, 47-61, 2012
162012
Time and cognition from the aging brain perspective: individual differences
AS Elzbieta Szeląg, Justyna Mędygrał, Joanna Dreszer
Personality from biological, cognitive, and social perspective., 87-114, 2010
9*2010
Przykłady wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji przyrodniczej
J Turło, A Karbowski, K Służewski, G Osiński, Z Turło
PMEF IF UMK, Toruń, 2008
92008
Pień mózgu-oś życia
R Mazur
Via Medica, 2007
92007
Laboratorium fizyczne dla nauczyciela przyrody
J Turło, F Firszt, A Karbowski, G Osiński, K Służewski
Praca zbiorowa pod redakcją Józefiny Turło, PDF IF UMK, Toruń, 2003
92003
Nonlinear analysis of dynamic changes in brain spirography. Results in patients with ischemic stroke
M Świerkocka-Miastkowska, G Osiński
Clinical Neurophysiology 118 (12), 2822, 2007
62007
Cognitive approach in classification visualization. End-users study
V Osinska, J Dreszer-Drogorob, G Osinski, M Gawarkiewicz
Classification & Visualization: interfaces to knowledge, 273-283, 2013
52013
Mapping evaluation for semantic browsing
V Osinska, A Jóźwik, G Osinski
Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2015 Federated …, 2015
42015
Visualization in Learning: Perception, Aesthetics, and Pragmatism
ABK Veslava Osinska, Grzegorz Osinski
Big Data: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications 1, 493-526, 2016
3*2016
Altmetrics and visualization: The complementary tools for analysing scientific collaboration and behaviour on ResearchGate
V Osińska, G Osinski, T Komendzinski
Culture and Education 4 (110), 105-121, 2015
32015
Visualization in Learning: Perception, Aesthetics, and Pragmatism
V Osinska, G Osinski, AB Kwiatkowska
Handbook of Research on Maximizing Cognitive Learning through Knowledge …, 2015
32015
Personality from Biological, Cognitive, and Social Perspectves
T Maruszewski, M Fajkowska, MW Eysenck
Eliot Werner Publications, 2010
32010
Nonlinear analysis of brain spirography signals—the way to new non-invasive diagnostic tool
M Świerkocka-Miastkowska, G Osiński
Cerebrovasc. Dis 23, 138-139, 2007
32007
Time and cognition from the aging brain perspective in aging research.
E Szeląg, J Dreszer, M Lewandowska, J Mędrygał, G Osiński, ...
Eliot Werner Publications INC., 2010
22010
Evaluation of the dynamics of energetic changes in the brain stem respiratory centre in the course of increasing disorders of consciousness
R Mazur, G Osinski, M Swierkocka-Miastkowska, G Mikolaiczik, R Princ, ...
Activitas Nervosa Superior 51 (5112), 69-72, 2009
22009
UV Spectroscopy by Electron Impact for Planetary Astronomy and Astrophysics
Ajello , J.,V. Vattipalle and G.Osinski
Current Developments in Atomic, Molecular, and Chemical Physics with …, 2002
22002
The concept of “dialogical soul” by Joseph Ratzinger against the latest concepts of neuroscience
M Szetela, G Osiński
Scientia et Fides 5 (2), 199-215, 2017
12017
Feigenbaum scaling factor in semantic field study of memes concept.
VO Grzegorz Osiński
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NONLINEAR DYNAMICS AND COMPLEXITY, 2017
1*2017
Modelling of Scientific Collaboration based on Graphical Analysis
V Osinska, G Osinski, W Tomaszewski
group 40 (50), 60, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20