Joanna Błażyńska
Joanna Błażyńska
Verified email at ue.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych
J Błażyńska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2015
332015
STANDARYZACJA ZASAD RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI
J Błażyńska
Zeszyuty Naukowe, 7-18, 2012
82012
ATRYBUTY JAKOŚCIOWE WSPÓŁCZESNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
J Błażyńska
STUDIA OECONOMICA POZNANIENSIA 3 (1), 5-17, 2015
52015
Dylematy wyceny we współczesnej rachunkowości
J Błażyńska
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 25-34, 2011
52011
Raportowanie na temat informacji niefinansowych według SIN
J Błażyńska
Studia Oeconomica Posnaniensia 7 (3), 7-27, 2019
42019
Informacja finansowa w społeczeństwie informacyjnym
J Błażyńska
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, 157-165, 2014
32014
Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce
A Kamela-Sowińska, H Poetschke, M Masztalerz, M Kiedrowska, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
22018
Standaryzacja raportowania niefinansowego
Błażyńska
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 169 (Zeszyt Naukowy), 9-18, 2018
22018
Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości-terminologia
J Błażyńska
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 7-16, 2011
22011
Sprawozdawczość finansowa a oczekiwania interesariuszy: głos w dyskusji
J Błażyńska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty …, 2011
2*2011
Jakość informacji o sytuacji finansowej jednostek gospodarczych
J Błażyńska
Studia Ekonomiczne 284, 41-50, 2016
12016
Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro a ocena ich sytuacji finansowej
BJ Bereżnicka Joanna
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 5, 79-97, 2016
1*2016
Development of financial reporting of Polish enterprises from 1989 to 2015
J Błażyńska, M Remlein
The Business and Management Review 7 (2), 114-123, 2016
12016
Non-financial reporting pursuant to the SIN standard at the Warsaw Stock Exchange
J Błażyńska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 64 (2), 7-18, 2020
2020
Raportowanie według SIN na GPW w Warszawie
J Błażyńska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 64 (2), 7-18, 2020
2020
Integrated reporting – changes in company reporting
J Błażyńska
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 4 (94), 91-98, 2018
2018
Raportowanie informacji niefinansowych
J Błażyńska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 59-67, 2018
2018
Współczesne kierunki transformacji sprawozdawczości finansowej w Polsce
J Błażyńska
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 28-34, 2016
2016
Wspólczesne kierunki transformacji sprawozdawczości finansowej w Polsce
B Joanna
Wspólczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji …, 2016
2016
Wartość godziwa jako podstawa wyceny w sprawozdaniu finansowym
J Błażyńska
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGW 147, 73-85, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20