Rafał Cekiera
Rafał Cekiera
Zweryfikowany adres z us.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
O pułapkach emigracyjnej lekkości
R Cekiera
Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich migrantów …, 2014
17*2014
Terroryści, tchórze i lenie - konstruowanie wizerunków uchodźców za pomocą memów internetowych
R Cekiera
Kultura – Media – Teologia 29, 69-85, 2017
82017
Między gościnnością a misoksenią–reperkusje kryzysu migracyjnego w Polsce
R Cekiera
Political Preferences, 237-250, 2017
62017
Relacje międzygeneracyjne na odległość w perspektywie rodziców emigrantów z województwa śląskiego
R Cekiera
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 42 (3 (161)), 2016
22016
Zgryzoty i nadzieje. Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy
R Cekiera
Towarzystwo Miłośników Rudzicy, 2016
22016
Entrepreneurship as a part of the socio-cultural capital a sociological analysis
U Swadzba, R Cekiera
Szent István University Publishing House, 2015
22015
Między lekkością a ciężarem–czyli emigrant jako człowiek pogranicza
R Cekiera
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 71--85, 2013
22013
Chrystus o twarzy uchodźcy. Instytucjonalny wymiar reakcji Kościoła katolickiego w Polsce na kryzys migracyjny
R Cekiera
Czas Kultury 3, 133-141, 2018
1*2018
Uchodźcy w krainie memokracji
R Cekiera
Znak, 52-57, 2017
12017
National and international mobility from the Polish students’ career perspectives
R Cekiera
Praca–konsumpcja–przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia …, 2017
12017
Entrepreneurship as a Part of the Socio-Cultural Capital in Silesia
U Swadźba, R Cekiera
Agroinform, 2016
12016
Zawodowa deprecjacja czy życiowa samorealizacja? Znaczenie pracy w strategiach życiowych wykształconych polskich emigrantów
R Cekiera
Humanizacja Pracy 2, 147-161, 2015
1*2015
Aktywność zawodowa i jej bariery w opinii osób z chorobami reumatycznymi
R Cekiera
Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa 11, 85-103, 2020
2020
" Ocal ludzkość przed koronawirusem!" Analiza internetowych intencji modlitewnych w czasie pandemii
R Cekiera
2020
Anti-Refugee Attitudes of Polish Catholics and the Teaching of the Catholic Church: The Surprising Paradox and its Reasons
R Cekiera
The International Journal of Religion and Spirituality in Society 10 (4), 11-24, 2020
2020
Refugees in the internet debate. A sociological analysis of the Polish internet memes
R Cekiera
Sociológia a spoločnosť 4 (2), 63-77, 2019
2019
Dziedzictwo, pamięć, integracja. Renesans lokalizmu na przykładzie Towarzystwa Miłośników Rudzicy
R Cekiera
Lokalne aktywności, oddolne inicjatywy, spontaniczne działania, 103-124, 2019
2019
Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów
U Swadźba, R Cekiera, M Żak
2019
Sharing Social Identities and Solidarity. A Study on the Example of Polish Civil Protest Movements
A Bartoszek, R Cekiera
Universidad del Pais Vasco-Euskal Herriko Uniberstitatea, 2019
2019
Byłem przybyszem. Nauczanie papieskie w orędziach na światowy dzień migranta i uchodźcy
R Cekiera
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20