Obserwuj
Dagmara Wójcik
Dagmara Wójcik
University of Economics in Katowice
Zweryfikowany adres z uekat.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zaufanie w gospodarce współdzielenia
K Czernek, D Wójcik, P Marszałek
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 295 (3), 23-48, 2018
242018
Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego
K Czernek, D Wójcik
Handel Wewnętrzny, 66-76, 2017
182017
Social relationships: The secret ingredient of synergistic venture cooperation
K Czernek-Marszałek, P Klimas, P Juszczyk, D Wójcik
Bleeding-edge entrepreneurship: Digitalization, blockchains, space, the …, 2023
112023
Gospodarka współdzielenia a gospodarka doznań w sektorze turystycznym, w: Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A.(red.)
D Wójcik
Organizacja w sieci relacji, 50-64, 2017
72017
Gospodarka doznań a sektory kreatywne w dobie innowacji technologicznych na przykładzie sektora turystycznego
D Wójcik
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, 25-50, 2017
72017
MIKROFUNDAMENTY WSPÓŁPRACY MIĘDZYORGANIZACYJNEJ.
D Wójcik, P Klimas
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
72016
Trust in the sharing economy
K Czernek, D Wójcik, P Marszałek
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 295 (3), 23-48, 2018
52018
Gospodarka współdzielenia a gospodarka doznań w sektorze turystycznym, w: Organizacja w sieci relacji, red
D Wójcik
S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2017
52017
Coopetition in synoptic and incremental approaches. Context of the cultural sector
P Juszczyk, D Wójcik
Przegląd Organizacji 9, 12-18, 2021
42021
KONCEPTUALIZACJA POJĘCIA „MIKROFUNDAMENTY “W NAUKACH O ZARZĄDZANIU.
P Klimas, D Wójcik
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/prace Naukowe …, 2016
42016
ANTECEDENCJE WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE TURYSTYCZNYM-WYZWANIA BADAWCZE.
D Wójcik, K Czernek
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
42016
The concept of chance management in coopetition among cultural institutions
P Juszczyk, D Wójcik
European Management Studies 21 (2), 25-50, 2023
32023
Współpraca miedzyorganizacyjna w sektorze kreatywnym: kontekst sztuk performatywnych
D Wójcik
Difin SA, 2022
32022
The tourism sector’s development and popularization of sharing economy. The impact on cooperation
D Wójcik, P Klimas, K Czernek-Marszałek, P Juszczyk
Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of …, 2019
22019
Kreatywność i twórcze współdziałanie w sektorze turystycznym
D Wójcik, K Czernek
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 187-197, 2018
22018
Współpraca międzyorganizacyjna w sektorze sztuk performatywnych–perspektywy badawcze
D Wójcik
Studia Ekonomiczne, 110-120, 2018
22018
Core skills in ICT–systematic review of academic and grey literature
P Klimas, D Wójcik
Studia Ekonomiczne, 7-27, 2018
22018
Współpraca sieciowa w instytucjach kultury
D Wójcik
The Networked Organization 27 (2 s 146), 95, 2015
2*2015
Turning crisis into chances: Tourism entrepreneurs’ timing strategies amidst emergencies
K Czernek-Marszałek, D Wójcik, P Juszczyk, P Piotrowski, B Richard
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 20 (3), 78-103, 2024
12024
Sektor kultury w ujęciu koncepcji smart. kontekst pandemii COVID-19
D Wójcik, P Juszczyk
Przegląd Organizacji, 13-19, 2022
12022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20