Obserwuj
Marlena Duda
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Bezrobocie-jakość życia-uwarunkowania
J Kirenko, M Duda
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
162018
Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi
M Duda
16*
Współczesne konteksty znaczeniowe terminu „niepełnosprawność”–implikacje Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)
S Byra, M Boczkowska, M Duda
Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF),„Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo …, 2016
92016
Postrzeganie własnej autonomii a satysfakcja z życia u osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową – analiza roli moderatorów
BSM Duda
Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo 3 (45), 17-36, 2019
6*2019
Nowe uzależnienia XXI wieku jako problem zdrowotny
M Duda, WM Czerski
W: Zbroszczyk D (red.), Wybrane problemy i zagrożenia bezpieczeństwa …, 2018
62018
Impact on Participation and Autonomy Questionnaire (IPA) – sprawdzenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji narzędzia
BS Duda M.
Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej 35, 103-127, 2020
52020
Zmęczenie jako współczesne zagrożenie cywilizacyjne
M Duda
Edukacja-Technika-Informatyka 8 (1), 152-156, 2017
52017
Stracone pokolenie–młodość ryzykiem socjalnym?
M Duda
Edukacja-Technika-Informatyka 10 (2), 116-121, 2019
42019
Poczucie jakości życia a zdrowie lubelskich licealistów
MM Duda
Lubelski Rocznik Pedagogiczny 35 (3), 257, 2017
42017
Wtórne komplikacje zdrowotne w badaniach nad niepełnosprawnością
M Duda
Niepełnosprawność, 52-63, 2020
22020
Fatigue and Health Behaviour of Ill Youth from Rural and Urban Areas
M Duda
Journal of Education, Technology and Computer Science 31, 95-99, 2020
22020
Satysfakcja z życia a zasoby podmiotowe u osób bezrobotnych
M Duda
Rocznik Andragogiczny 27, 91-106, 2020
12020
Współczesne modele jakości życia–analiza teoretyczna
M Duda
Edukacja-Technika-Informatyka 10 (1), 79-83, 2019
12019
Problemy metodologiczne w badaniach nad jakością życia
M Duda
Edukacja-Technika-Informatyka 8 (3), 17-22, 2017
12017
Uczeń z rozszczepem wargi i podniebienia–wybrane problemy
M Tracz
Zeszyty Naukowe WSSP 16, 2013
12013
Nasilenie depresyjności wśród studentów pedagogiki specjalnej a ich zasoby osobiste.
M Duda
Edukacja Dorosłych 89 (2), 101-113, 2023
2023
Rola wybranych czynników kontekstualnych w kształtowaniu poczucia jakości życia osób z urazem rdzenia kręgowego–przegląd badań
M Duda
Roczniki Pedagogiczne 15 (3), 127-144, 2023
2023
Miejsce zamieszkania jako determinanta prozdrowotnego stylu życia młodzieży
M Duda
Lubelski Rocznik Pedagogiczny 41 (2), 159-177, 2022
2022
PLACE OF RESIDENCE AS A DETERMINANT OF ADOLESCENTS'PRO-HEALTHY LIFESTYLE.
M DUDA
Lubelski Rocznik Pedagogiczny 41 (2), 2022
2022
Wybrane czynniki personalne ICF w doświadczaniu autonomii i uczestnictwa u osób z niepełnosprawnością ruchową w obszarze pracy socjalnej
M Duda
Praca Socjalna 37, 95-108, 2022
2022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20