Follow
Sabina Kauf
Title
Cited by
Cited by
Year
City logistics–a strategic element of sustainable urban development
S Kauf
Transportation Research Procedia 16, 158-164, 2016
882016
Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem: relacje i kierunki zmian
P Blaik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, 2013
602013
Smart logistics as a basis for the development of the smart city
S Kauf
Transportation Research Procedia 39, 143-149, 2019
582019
Miasto dla pieszych
J Szołtysek, H Brdulak, S Kauf
Texter, 2016
292016
The impact of space development structure on the level of ecological footprint-Shift share analysis for European Union countries
I Dembińska, S Kauf, A Tłuczak, K Szopik-Depczyńska, Ł Marzantowicz, ...
Science of The Total Environment 851, 157936, 2022
242022
Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem
S Kauf
Studia i Monografie/Uniwersytet Opolski, 2009
242009
Logistyka miasta i regionu Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych
TA Kauf S.
Difin, 2014
232014
Ekonomia współdzielenia (sharing economy) jako narzędzie kreowania smart city
S Kauf
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 141-151, 2018
222018
Optymalizacja decyzji logistycznych
S Kauf, A Tłuczak
Difin, 2016
192016
Vademecum Logistyki
TS Kauf Sabina, Płaczek Ewa, Sadowski Adam, Szołtysek Jacek
Difin, 2016
192016
Badania rynkowe w sferze marketingu i logistyki
S Kauf
Wydawn. Uniw. Opolskiego, 2004
192004
Logistyka miasta i regionu
S Kauf, A Tłuczak
Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych, Difin, Warszawa, 110-112, 2014
182014
Logistyka jako narzędzie redukcji kongestii transportowej w miastach
S Kauf
LogForum 6 (1), 37-46, 2010
132010
Strategiczno-planistyczne aspekty integracji marketingu i logistyki
S Kauf
Instytut Śląski, 2005
132005
The location of an international logistics center in Poland as a part of the One Belt One Road initiative
S Kauf, A Laskowska-Rutkowska
LogForum, 2019
122019
Sustainable logistics: a framework for green city logistics–examples of Polish cities
N Boichuk, S Kauf
Conference Proceedings of the 9th Carpathian Logistics Congress‐CLC 2019, 2-4, 2019
112019
Logistyczna obsługa klienta: metody ilościowe
S Kauf, A Tłuczak
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
102018
Współczesne wyzwania dla logistyki miasta–kształtowanie nowych struktur przestrzennych w dostawach towarów
S Kauf
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie 24 (1), 128-139, 2016
102016
Metody i techniki badań ankietowych na przykładzie zachowań komunikacyjnych opolan
S Kauf, A Tłuczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013
102013
Logistyka miasta jako podstawa kształtowania zachowań komunikacyjnych
S Kauf
Studia Miejskie, 57-65, 2013
102013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20