Obserwuj
Agnieszka Rosa
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Funkcja edukacyjna archiwów
A Rosa
NDAP, 2012
30*2012
Egodokumenty – egodokumentalność – analiza egodokumentalna – spuścizna egodokumentalna
A Rosa, W Chorążyczewski
Egodokumenty, tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze, red. W …, 2015
24*2015
Archiwa między historią i pamięcią. Antropologizowanie archiwistyki
A Rosa
Archiwa - Kancelarie - Zbiory 2, 99-127, 2008
142008
Zasada publiczności nowym paradygmatem archiwistyki?,„
W Chorążyczewski, A Rosa
Archiwista Polski, 59, 2010
82010
Metodologiniai lietuviškųjų egodokumentų paieškos aspektai lenkišku požiūriu
W Chorążyczewski, A Rosa
Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI-XX amžiuje/sudarytojas Arvydas …, 2013
62013
Elementy samoświadectwa personelu kancelaryjnego w dokumentach i księgach kancelarii koronnej
A Rosa
Polska kancelaria królewska między władzą a społeczeństwem, red …, 2011
6*2011
Analiza egodokumentalna pamiętników archiwistów jako przyczynek do poznania mentalności określonej grupy zawodowej
A Rosa, K Siuda
Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 6, Pogranicza archiwistyki, red. W …, 0
5
O społecznych rolach archiwów we współczesnym dyskursie archiwalnym w Polsce na marginesie dyskusji panelowej XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich „Archiwa w przestrzeni …
A Rosa
Archeion 120, 2020
42020
Human trace on the Internet–the issue of archiving the Web from the point of view of anthropology-oriented archival science
A Rosa
Archiwa-Kancelarie-Zbiory, 193-205, 2015
42015
Samoświadectwa pracowników polskiej kancelarii królewskiej czasów nowożytnych. Przypadek Jana Piotrowskiego
W Chorążyczewski, A Rosa
Polska kancelaria królewska między władzą a społeczeństwem 4, 87-106, 2011
4*2011
Testamenty fordońskie jako egodokumenty mieszczańskie
A Rosa
Kronika Bydgoska 28, 41-72, 2006
42006
„Użytkownik jako element systemu informacyjnego.” W Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach
A Rosa
Seria Symposia Archivistica 2, 2016
32016
Is the public principle a new paradigm of archival science?
W Chorążyczewski, A Rosa
32015
IV Toruńskie Konfrontacje Archiwalne "Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym"
W Chorążyczewski, W Piasek, A Rosa
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 4, ss. 275, 2014
3*2014
Szkoła naukowa Bohdana Ryszewskiego
A Rosa, W Chorążyczewski
Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane …, 2014
3*2014
Egodokumenty a działalność archiwów
A Rosa
Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu …, 2013
3*2013
Wystawy archiwalne w służbie polityki historycznej państwa. Funkcja propagandowa wystaw archiwalnych w Polsce Ludowej
A Rosa
Archiwista Polski 52, 43-69, 2008
3*2008
Egodokumentalność polskiego zasobu archiwalnego
A Rosa
Toruńskie Konfrontacje Archiwalne "Archiwistyka między różnorodnością a …, 2013
2*2013
Antropologia kulturowa i metody etnograficzne w archiwistyce
A Rosa, K Siuda
Archiwa–Kancelarie–Zbiory, 179-194, 2018
12018
Działalność edukacyjna archiwów w kształceniu archiwistów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
A Rosa
12017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20