Obserwuj
Agnieszka Labus
Agnieszka Labus
dr inż. arch., Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania
Zweryfikowany adres z polsl.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Srebrna gospodarka–element strategii rozwoju regionalnego
S Golinowska
Małopolskie studia regionalne, 2014
172014
Domy międzypokoleniowe odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa w XXI wieku
AM Labus
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 (315), 2015
152015
Concepts Of Urban Renewal in an Aging Society in the XXI Century – Case Studies in the Polish Cities
A Labus
Re-Mixing the city. Towards sustainability and resilience? REAL CORP 2012 …, 2012
132012
Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych–ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
I Benek, A Labus, M Kampka
Fundacja Laboratorium Architektury 60, 2016
92016
Senior cohousing in cross-cutting research
A Labus
Architecture, Civil Engineering, Environment 9 (4), 21-31, 2016
82016
Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej
A Labus
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2014
82014
Miasto przyjazne osobom starszym na przykładzie Sangerhausen,[w:]
A Labus
Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego, 194-219, 2014
72014
Odnowa miast a starzejące się społeczeństwa europejskie na wybranych przykładach
A Labus
Kwartalnik Problemy Rozwoju Miast IRM 2/2013 2 (1), 11-28, 2013
62013
Planowanie przestrzenne i odnowa miast z perspektywy procesu starzenia się społeczeństwa
A Labus
Zeszyty Naukowe. Architektura/Politechnika Śląska, 131-145, 2011
52011
Przestrzeń miejska z perspektywą 60+–ujęcie interdyscyplinarne
A Labus, A Szewczenko
Studia KPZK, 2017
42017
Odnowa miast w kontekście starzenia się społeczeństwa na przykładzie wybranych miast europejskich XXI wieku
A Labus
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 297 – Pomyślne starzenie się …, 2013
42013
Starzejące się społeczeństwa XXI wieku w zrównoważonym rozwoju miast
A Labus
Problemy Rozwoju Miast, 75-84, 2011
42011
Strategie odnowy miast wobec depopulacji i starzenia się społeczeństwa w trzech skalach przestrzennych
A Labus
Ogólnopolska konferencja naukowa, Katowice 12, 2015
32015
URBAN DEVELOPMENT OF CITIES IN THE 21st CENTURY IN THE CONTEXT OF THEORY OF AGING
A LABUS
ACEE, 21-26, 2013
32013
Rehabilitacja dzięki przestrzeni miejskiej?
A Labus
Rehabilitacja w praktyce nr 4, 4 (1), 1-12, 2011
32011
Dostępność przestrzeni w projektowaniu woonerfów w historycznych centrach miast europejskich
A Labus, A Gajewska, A Goleśna, J Jonda, P Konsek, A Ławecka, ...
Builder 25 (6), 64-68, 2021
22021
Strategia równości płci w kontekście zrównoważonego planowania przestrzeni publicznych
A Labus
Studia komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju PAN, 362-382, 2015
22015
Nowe potrzeby mieszkaniowe starzejącej się ludności-zarys problemu
M Dobrowolska, A Labus
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 297-308, 2015
22015
Smart age-friendly city in the context of seasonal migration of senior residents. The case of Benidorm
A Labus
Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 22 (2), 169-191, 2023
2023
An age-friendly lens on the renewal of housing resources in Poland
A Labus, I Benek
The Age-friendly Lens, 163-186, 2022
2022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20