Obserwuj
Agnieszka Labus
Agnieszka Labus
dr inż. arch., Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania
Zweryfikowany adres z polsl.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Srebrna gospodarka–element strategii rozwoju regionalnego
S Golinowska
Małopolskie studia regionalne, 2014
152014
Domy Międzypokoleniowe odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa w XXI wieku
AM Labus
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 (315), 2015
142015
Concepts Of Urban Renewal in an Aging Society in the XXI Century – Case Studies in the Polish Cities
A Labus
Re-Mixing the city. Towards sustainability and resilience? REAL CORP 2012 …, 2012
92012
Miasto przyjazne osobom starszym na przykładzie Sangerhausen,[w:]
A Labus
Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego, 194-219, 2014
72014
Odnowa miast a starzejące się społeczeństwa europejskie na wybranych przykładach
A Labus
Kwartalnik Problemy Rozwoju Miast IRM 2/2013 2 (1), 11-28, 2013
62013
Senior cohousing in cross-cutting research
A Labus
Architecture, Civil Engineering, Environment 9 (4), 21-31, 2016
52016
Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej
A Labus
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2014
52014
Planowanie przestrzenne i odnowa miast z perspektywy procesu starzenia się społeczeństwa
A Labus
Zeszyty Naukowe. Architektura/Politechnika Śląska, 131-145, 2011
52011
Odnowa miast w kontekście starzenia się społeczeństwa na przykładzie wybranych miast europejskich XXI wieku
A Labus
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 297 – Pomyślne starzenie się …, 2013
42013
Starzejące się społeczeństwa XXI wieku w zrównoważonym rozwoju miast
A Labus
Problemy Rozwoju Miast, 75-84, 2011
42011
Przestrzeń miejska z perspektywą 60+–ujęcie interdyscyplinarne
A Labus, A Szewczenko
Studia KPZK, 2017
32017
Strategie odnowy miast wobec depopulacji i starzenia się społeczeństwa w trzech skalach przestrzennych
A Labus
Ogólnopolska konferencja naukowa, Katowice 12, 2015
32015
Nowe potrzeby mieszkaniowe starzejącej się ludności-zarys problemu
M Dobrowolska, A Labus
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 297-308, 2015
22015
Rehabilitacja dzięki przestrzeni miejskiej?
A Labus
Rehabilitacja w praktyce nr 4, 4 (1), 1-12, 2011
22011
URBAN DEVELOPMENT OF CITIES IN THE 21st CENTURY IN THE CONTEXT OF THEORY OF AGING
A LABUS
ACEE, 21-26, 2013
12013
Strategie równości płci w kontekście zrównoważonego planowania przestrzeni publicznych
A Labus
Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów 164, 362-382, 0
1
Zagadnienia architektoniczno-urbanistyczne projektowania Centrów Usług Społecznych na wybranych przykładach
A Labus, O Tomas
Builder 26, 2022
2022
Multigenerational Spaces in Conceptual Urban Projects in Polish Cities
A Labus, P Woźnicki
Mapping Urban Spaces, 270-282, 2021
2021
Wykorzystanie luminescencyjnych koncentratorów słonecznych w rozwiązaniach architektonicznych
A Labus, A Brzęczek-Szafran, A Goleśna, J Nikodem, B Łagan, K Undas
Builder 25, 2021
2021
Dostępność przestrzeni w projektowaniu woonerfów w historycznych centrach miast europejskich
A Labus, A Gajewska, A Goleśna, J Jonda, P Konsek, A Ławecka, ...
Builder 25, 2021
2021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20