Tomasz  Owczarek
Tomasz Owczarek
Uniwersytet Morski w Gdyni; Gdynia Maritime University
Verified email at wpit.umg.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Zjawisko neofobii wobec nowych produktów żywnościowych wprowadzanych na rynek [in:] Zarządzanie produktem–wyzwania przyszłości, red
A Dąbrowska, E Babicz-Zielińska, T Owczarek, R Zabrocki
B. Sojkin, J. Kall, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 175-182, 2006
52006
Preliminary comparative assessment and elements of equivalence of air pollution measurement results of portable monitoring stations with using stochastic models
T Owczarek, M Rogulski, A Badyda
E3S Web of Conferences 28, 01028, 2018
42018
Preliminary comparative assessment of PM10 hourly measurement results from new monitoring stations type using stochastic and exploratory methodology and models
PO Czechowski, T Owczarek, A Badyda, G Majewski, M Rogulski, ...
E3S Web of Conferences 28, 01010, 2018
42018
A preliminary attempt at the identification and financial estimation of the negative health effects of urban and industrial air pollution based on the agglomeration of Gdańsk
PO Czechowski, P Dąbrowiecki, A Oniszczuk-Jastrząbek, M Bielawska, ...
Sustainability 12 (1), 42, 2020
32020
Respiratory diseases admissions due to the smog episode in Warsaw in January 2017
P Dąbrowiecki, PO Czechowski, T Owczarek, A Chciałowski, A Badyda
European Respiratory Journal 52 (suppl 62), 2018
32018
Ocena praktyk i preferencji żywieniowych młodych piłkarzy amatorów
R Korzeniowska-Ginter, T Owczarek, Ł Czarnecki
Zesz Nauk Akademii Morskiej w Gdyni 88, 24-33, 2015
32015
Uncertainty of PM10 concentration measurement on the example of an optical measuring device
T Owczarek, M Rogulski
SHS Web of Conferences 57, 02008, 2018
22018
Verification of equivalence with reference method for measurements of PM10 concentrations using low-cost devices
T Owczarek, M Rogulski, PO Czechowski
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2019
12019
Influence of production method and fruit selection on the colour and taste of raspberry syrups
R Korzeniowska-Ginter, A Żyłowska, T Owczarek
Towaroznawcze Problemy Jakości, 59-68, 2017
12017
Providing high-quality measurement data in analytical system of air pollution monitoring and their key importance for smart cities residents
PO Czechowski, AJ Badyda, G Majewski, A Oniszczuk-Jastrząbek, ...
Annals of Warsaw University of Life Sciences, SGGW, 2017
12017
Ocena wpływu wybranych czynników na ceny akcji na GPW w Warszawie z wykorzystaniem metody tworzenia portfeli naśladujących czynniki
A Mazurkiewicz, T Owczarek
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 378-386, 2003
12003
Assessment of the Equivalence of Low-Cost Sensors with the Reference Method in Measuring PM10 Concentration Using Selected Correction Functions
T Owczarek, M Rogulski, PO Czechowski
Sustainability 12 (13), 5368, 2020
2020
Wpływ funkcji kalibrującej na niepewność pomiaru stężeń pyłów zawieszonych PM10 w niskokosztowych urządzeniach pomiarowych
T Owczarek
Metody inżynierskie w zarządzaniu, 278-292, 2019
2019
Hospital and Primary Health Care Admissions Due to Respiratory Diseases in Warsaw (Poland) During the Smog Episode in January 2017 in Comparison to January 2016
P Dabrowiecki, PO Czechowski, T Owczarek, AJ Badyda
B24. AN UPDATE ON INDOOR AND OUTDOOR AIR POLLUTION, A2818-A2818, 2018
2018
A preliminary evaluation of the impact of Sulphur Emissions Control Area in the Baltic Sea on air quality in port cities. Case port–the city of Gdańsk
M Bielawska, O Czechowski, E Czermański, A Oniszczuk-Jastrząbek, ...
SHS Web of Conferences 58, 01002, 2018
2018
Świadomość jakości powietrza i jej wpływu na życie i zdrowie
PO Czechowski, O Tomasz
Współczesna Gospodarka 9 (2), 1-14, 2018
2018
Eating Behaviors and Physical Activity in Children Aged 7-10 Years
K Żyłka, T Owczarek, A Platta, W Kozirok
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2017
2017
Perception of weight status in adolescents aged 15 years
K Żyłka, T Owczarek
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2016
2016
The expectations of young consumers toward dietary supplements
A Platta, S Lipniacka, W Żyngiel, T Owczarek
Towaroznawcze Problemy Jakości, 35-41, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19